Veronica filiformis    Trådveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 6g , [66801, 15344] ), gräsmatta som ogräs, rikl. , 1988 (PDm)
STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [67090, 14791] ), i gräsmatta, rikl. , 1987 (SNy)
Barkargärdet eft.Faluvägen (13F 1g , [6709, 1482] ), gräsmattamln tomter o väg, rikl. på 2 ställen , 1987 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Sörvik (12F 5c , [6675, 1463] ), villagräsmatta i spridd ut i vägdike, riklig , 1989 (JEd & LBr)
Österdalarna

BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), jordtipp, ca 1 m2 , 2002 (JJa)
Kvarntäkt Bjursås (13F 7g , [673683, 148153] ), trädgårdsland, 2016 (JJa)

Dalarnes Flora