Veronica beccabunga    Bäckveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (DF), (12G 4h , [66727, 15377] ), fuktdråg i beteshage, rel.rikl. , 1989 (PDm)
Staksbosjön (12G 4i , [66742, 15411] ), bäck, rikligt , 1986 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ), myr, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Västmossa (12G 5h , [66769, 15351] ), liten bäck, rikligt , 1985 (PDm)
Rönningen (12G 6g , [66825, 15319] ), dike, rikligt , 1985 (PDm)
Buska, Skogarängen (12G 6h , [66818, 15365] ), vattenfyllt dike, 1 stor grupp , 1988 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66825, 15357] ), bäckkärr, rikligt , 1987 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66828, 15362] ), liten bäck, rikligt , 1985 (PDm)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
STORA SKEDVI

Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), bäcksänka, t.riklig , 1990 (JEd)
Hysta , bäcken vid tegelbruket (13G 0a , [67001, 15021] ), bäck, ~10 ex , 1989 (SJa)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ), näringsrik bäck, 1990 (JEd)
SÄTER

Säterdalen v.Folkparken (DF), (12F 8j , [66924, 14975] ), åstränder, 1988 (JEd)
Norddalen (DFL), (12F 8j , [66941, 14962] ), åstrand, t.rikligt , 1987 (SJa)
800m nedströms åbron ,på Ljusteråns V-sida (12F 8j , [66949, 14952] ), strandsnår, t.rikligt , 1991 (JEd)
Säterdalen ,Norddalen (12F 9j , [66950, 14953] ), fuktig ravinbotten nära Ljusterån, 50 ex. , 1987 (SNy)
STORA TUNA

Vattenparken (13F 1f , [6707306, 1478361] ), liten bäck, rikligt , 2019 (SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Enån (artp.), (14F 1d , [6756656, 1465802] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Anders Helander)

Dalarnes Flora