Veronica austriaca ssp. teucrium    Praktveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SVÄRDSJÖ

Nära bron till Hillersboda (13G 7b , [673534, 150580] ), vägkant, ej nära trädgård, flera fullt blommande ex. , 2009 (JWk)

Dalarnes Flora