Veronica arvensis    Fältveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torrbackar,beteshagar, spridd , 1995 (PDm)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), tomtmark / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Ängelsfors (13G 2d , [6713860, 1518060] ), grusplan, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Hyen (artp.), (13G 0a , [6701111, 1502782] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SÄTER

Säter , Malmsteinsg.26 (12F 8j , [66926, 14963] ), sandig torrbacke, ~20 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

700 m NV Ljusterbro (12F 9i , [66962, 14945] ), trädesåker, rikligt , 1991 (JEd)
STORA TUNA

Långsjön Romme (13F 0g , [6700212, 1483264] ), trädesåker, 2019 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700312, 1484836] ), stor trädesåker med lomme som dominant, 2020 (SNy)
Kvarnsveden vårdcentral (13F 2f , [6710877, 1478145] ), grusparkering, 2019 (SNy)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.), (13F 3g , [6719578, 1482512] ), åker sandig åkerkant, noterad , 2020 (Per Johansson)
Norra Håbergs hage 12 i trädgården (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487504] ), trädgård på bar jord i sliten gräsmatta, 5 plantor/tuvor , 2019 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), ruderatmark utfylld tomtmark ej bebyggd, noterad , 2016 (Per Johansson)
Falun, Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14909] ), schaktplan mot Tisken, enst. , 1987 (TLj)
Centrum för klinisk forskning (artp.), (13F 4i , [6721358, 1490996] ), trädgård grusgångar och grusplan, noterad , 2017 (Per Johansson)
Högtäkt (13F 4i , [67239, 14915] ), trädesåker, enst. , 1988 (TLj)
Höjen (13F 4j , [67209, 14971] ), åkerträda - igenvuxen!, 1988 (JEd)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ), ruderatmark vid handelsträdgård, 1989 (JEd)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), 2015 (Per Johansson)
SUNDBORN

Sundbornsbyn vid kraftverket (13F 5j , [67260, 14984] ), torr gräsmatta, 1991 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736310, 1506910] ), trädgårdsland, mindre vanlig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna, Stensarängen (13F 2c , [6713460, 1463655] ), sandig slänt ,betesmark, några m2 , 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462660] ), trädgårsland som ogräs, enstaka , 2008 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ), grusgång, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ), gårdstun, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Ullvi,på Tibbleberget (13F 6b , [67335, 14588] ), brant sandig fårhage,på blottor o torrbackar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737886, 1454379] ), grusytor, 2012 (Pär Dahlström)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
RÄTTVIK

Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
ORSA

Orsa stn (14E 5h , [67787, 14361] ), spårområde, enst. , 1988 (JEd)
Mickelvål (14E 6i , [67818, 14425] ), trädg.land (m. Vero.agr.), 1987 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 6i , [6784, 1444] ), åkerträda o.i trädg.land, 1987 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [67871, 14362] ), ogräsrik åkerträda (m Vero.agr. o Gali vai), 1987 (JEd)
Kallmora 400 m NO skolan (14E 7i , [67856, 14447] ), trädg.land (grönsaker), enst. , 1988 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ), trädgårdsland, 1982 (Göran Thor)
Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), utkast, 2010 (SJo)
Västerdalarna

FLODA

Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall ,potatisland, enstaka , 2008 (IPt)
MALUNG

200 m S Jan-Massas, "Övralid" (12D 8i , [66922, 13912] ), trädgårdsland, 1988 (OSt)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ), spårområde, rikligt på c:a 1 kvm , 2011 (MNo)
Lantmäteriets parkering (13D 6h , [67319, 13861] ), torr gräsmatta, 10 ex , 1998 (MNo)

Dalarnes Flora