Veronica anagallis-aquatica    Vattenveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

St. Dicka i vägdike 1919 (At) * 1921-48 (Lr) * 1942 (Dn) * 1957 (Dn och Hsn) * nära järnvägen (12G 4f , [66743, 15266] ), Anm.: anges som utdöd i DFl (1970) p g a förträngning av amerikansk dunört, 1965-68 (Lr)., ca 50 välvuxna ex i dike , 1989 (LBr & TLj)
Dicka (12G 4f , [6674300, 1526600] ), kvar på gamla lokalen, ca 30 ex. , 2001 (TLj)
Dicka, (gamla lokalen) (12G 4f , [667439, 152696] ), 0 ex 1995 (hela diket dominerat av am. dunört); minst 30 ex 1997; åter blott 1 ex 2001 (diket uttorkat) , 2001 (TLj)
SÄTER

Jätteklacken, lilla tjärnen i åkern (12F 8j , [66915, 14997] ), strandkant, ~10 ex , 1987 (SJa)

Dalarnes Flora