Veronica agrestis    Åkerveronika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66758, 15367] ), åkerogräs, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66762, 15366] ), ogräs i trädgårdsland, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, ett par ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ), åkerkant, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
GUSTAFS

Moren (artp.), (13F 0h , [6702011, 1489533] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), ogräs i åker, 2020 (SNy)
Nisstäkt öster om byn (12F 9g , [6699186, 1483708] ), spannmålsåker m. ogräs, 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ), vägkant, 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), vägskärning nära bron, 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700312, 1484836] ), stor trädesåker med lomme som dominant, 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700008, 1485048] ), trädgårdsland, 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), ogräs i spannmålsåker, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [67061, 14882] ), i stubbåker, 1988 (JEd)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 20 ex , 1997 (JJa & BCa)
Uddnäs (13F 3j , [6718, 1497] ), ogräs i rabatt, 1989 (JEd)
ASPEBODA

Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Slussen i trädgård (13F 3i , [67198, 14919] ), äldre gräsmatta mot trädg.land, rikl. , 1988 (JEd)
Grycksbo S om bruket vid bron (13F 5g , [67294, 14824] ), schaktmark, 1989 (JEd)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), gräsmark, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hugnora (12F 1h , [6656, 1488] ), trädgårdsland, 1980 (RNo)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Österdalarna

BJURSÅS

Rog (13F 7h , [6736130, 1487340] ), täppa, 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736134, 1487348] ), täppa, 2019 (Kjell Furugård)
LEKSAND

Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkervägkant mot tomtmark, 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Hvilanparken ,vid paviljongen (14F 0c , [67518, 14628] ), jordhögar, enstaka , 1985 (TLj)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ), potatisland, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [6757, 1469] ), potatisland,trädesåkrar o i några åkrar, flerst. t.riklig , 1986 (TLj)
ORSA

Hansjö (14E 6h , [6781, 1435] ), potatisåker, 1989 (JEd & LBr)
Mickelvål (14E 6i , [67818, 14425] ), i trädg-land (m Vero.arv.), 1987 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67831, 14442] ), trädg.land (grönsaker), rikl. , 1988 (JEd)
Kallmora (DF), (14E 6i , [6784, 1444] ), i åkerträda, t.rikl! , 1985 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [67871, 14362] ), i ogräsrik åkerträda (m.Vero.arv. o Gali.vai.), 1987 (JEd)
Nederberga (14E 7i , [67852, 14417] ), åkerogräs i gles kornåker, 1987 (JEd)
Fredshammar S-ut (14E 7i , [67860, 14443] ), igenv.åkerträda, rikl! , 1987 (JEd)
Skattungbyn (DF), (14E 7j , [67859, 14487] ), trädgårsland, t.rikl! , 1987 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ), trädgårdsland, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422390] ), gräsmatta, 1982 (Göran Thor)

Dalarnes Flora