Valerianella locusta    Vårklynne


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Skeppmora , Dalgruvan i trädgård (12F 3c , [6667297, 1461890] ), spontan förekomst som ogräs på bar jord i rabatter, ca 10 ex ( även 2008 ) , 2009 (TLj & Niklas Lidén)

Dalarnes Flora