Vaccinium uliginosum ssp. alpinum    Fjällodon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

Alldeles V om Snusbacken (14F 4c , [67727, 14625] ), myrkant, tiotals , 1999 (GHa)
ORSA

Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Fjällsocknarna

IDRE

Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ), ~refl~ ,kalfjäll, ,frekvens allm. 1999 (JPo)

Dalarnes Flora