Utricularia vulgaris    Vattenbläddra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), t.a. 14 lokaler , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Mörtsjön i utloppet (12G 6f , [66814, 15296] ), 1995 (PDm)
Sandviken (12G 7g , [66883, 15338] ), dike, 1995 (PDm)
Fäbodviken (12G 7g , [66883, 15339] ), landsvägsdike, 1995 (PDm)
Rossen (12G 8g , [6690, 1534] ), sjö, 1995 (PDm)
Byvalla ,Vallaån vid landsvägsbron (12G 8g , [66926, 15332] ), 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, spridd , 2013 (LBr)
Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.), (12G 9g , [6695145, 1530461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Långshyttan, Tyllingen (13G 0c , [67043, 15130] ), dyig grund strandkant, ~20 ex , 1988 (SJa)
Långshyttan (13G 0c , [67044, 15131] ), näringsrik å, 1 ex , 1987 (SJa)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand med omgivning, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Lusmyren (13F 1f , [67060, 14795] ), i pölar på utfyllnadsmarken, rikl. , 1987 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ), ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), damm i gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 2000 (JJa & BCa)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), näringsrik igenvuxen tjärn, 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), strand, 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ), dammkant, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Malmmyren (artp.), (13G 8b , [6741353, 1507026] ), intermediärt kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån (artp.), (14G 0d , [6754851, 1518131] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sixavan (artp.), (14G 1c , [6759680, 1511539] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
GRANGÄRDE

Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4i , [6670666, 1440301] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ), sjö, rikligt , 2011 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ), gungfly, 1996 (JMa)
BJURSÅS

Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), vatten, 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Landbäcken, Gassarvet (artp.), (13F 7a , [6739403, 1451016] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gassarvet (13F 7a , [6739636, 1451155] ), i damm efter bäck, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Opplimen (13F 8b , [6742, 1459] ), i vatten, ca 5 ex , 1986 (MKp)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ), åstrand, 2013 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, rikligt med stora ex. , 2006 (Therese Carlsson)
Stormyren 7 km N Rättvik (artp.), (14F 1c , [6759053, 1464519] ), obestämbar myr/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gärdsjöfältet, Brunnarna (14F 1d , [67582, 14669] ), dammsjö, enstaka , 1986 (TLj)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.), (14F 1e , [6758577, 1472070] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.), (14F 3b , [6767221, 1455497] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
BODA

Sinksjöån (500 m S Sinksjön, V väg 301) (14F 3d , [67683, 14676] ), ~refl~ ,vattenfylld f.d. jordtäkt, rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Nedre Holmtjärnen (15F 0e , [6800, 1473] ), spridd i våta kärr och vattendrag, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1443] ), vattenveg.rik tjärn, 1986 (JEd)
Oreälven v.Björken (14E 7i , [6785, 1442] ), lugnvatten, 1987 (JEd)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Jan Schröder)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ), älvstränder på sand, 1989 (JEd & LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Ryssån och Jugen (14E 0e , ), allmän , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Vålångstjärnen (14E 3h , [6767650, 1437060] ), tjärnkant, 2011 (SJo)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vattensamling, 2015 (DABS)
Hästmyren-Knaggmyren m fl 5 km NV Venjan (artp.), (14D 3i , [6765191, 1392379] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
ÄLVDALEN

Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), i strömmande vatten, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Gäddtjärn (artp.), (14E 7a , [6786544, 1402808] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Storjölltjärn (artp.), (15E 1a , [6808826, 1404482] ), sjöstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lisjön/Ljustjärn (artp.), (12E 3d , [6667464, 1416785] ), sjö (>1 ha), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665558, 1424784] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), bäck dammstrand, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), tjärn, 2016 (DABS)
JÄRNA

Gruckån (13E 1b , [67097, 14083] ), i och nedanför kvarndammen, 1995 (IJo)
Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ), å, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707772, 1416727] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Vattmorkölen 7 km V Vansbro (artp.), (13E 3b , [6715058, 1407075] ), topogent kärr/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Flögforsens V sida (13E 3c , [67165, 14113] ), älv, flera , 1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Vassgalenmyrarna 5 km ONO Äppelbo (artp.), (13E 2b , [6710323, 1406824] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
MALUNG

Stockholmsdammen (artp.), (13D 3e , [6717790, 1371283] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), strandkant, 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13856] ), vattenpölar, 3-4 ex , 2000 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), bäckmynning, 10 ex , 1997 (MNo)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.), (13D 7j , [6735754, 1395910] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
TRANSTRAND

Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ), dybotten, gungfly i sjö, flera individer , 2008 (UGu)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Nedersta Mörttjärnen (artp.), (15D 8c , [6840968, 1361347] ), kärr, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ), vik av ån, sparsam , 1992 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), utgrävd båtlandningsplats ,meterdjupt, enstaka , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), avsnörd sjövik-strandkärr, 1989 (DABS)
IDRE

Idresjöns N-del (16C 2h , [6863, 1337] ), oligotrof sjö, 1990 (CAl)
Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ), ~refl~fly och tjärn, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Skärvagen v.Storstensviken (16C 3d , [68694, 13181] ), å-kant, 1988 (DABS)
Ångermyrans N-ände (16C 5g , [68755, 13308] ), grunt rinnande vatten i kärr, t.riklig , 1990 (DABS)

Dalarnes Flora