Utricularia stygia    Sumpbläddra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ), ~refl~ ,myr, vid tjärn, 2007 (NGu)
Österdalarna

LEKSAND

11 km SV om Leksands kyrka,utefter vägen V Balkbodarna-Djursjön,0,7 km S om V.Balkbodarna (THOR 1987), (13E 5j , [67277, 14470] ), 1985 (LKs)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Louise Grundeus)

Dalarnes Flora