Utricularia ochroleuca    Blekbläddra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORE

2 km S om Dansbodarna , SS0 Storsjön (14F 6g , [6780947, 1481015] ), blöt myr, 2010 (RLu)
ÄLVDALEN

Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), bland starr i litet flak med vatten, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Västerdalarna

MALUNG

Väster om Kappsjöselen (13D 3g , [671939, 138380] ), myr nedanför och väster om Geråsen, ca 15 ex , 2003 (AOl)

Dalarnes Flora