Utricularia minor    Dvärgbläddra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Badmossen (12G 5j , [66780, 15481] ), kärr, rikligt , 1986 (PDm)
Rossen (12G 7g , [66893, 15336] ), avsnörd vik, rikligt , 1985 (PDm)
Nedre Gårdsjömossen (12G 7h , [6689960, 1539050] ), Öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GARPENBERG

Skogshögskolan i kärret på S-sidan (12G 6e , [66848, 15218] ), blött gungfly, t.riklig (uppt. BDr) , 1989 (JEd)
HEDEMORA

N St Ristjärn (12G 4a , [66743, 15049] ), blöt mosse, flertal , 1990 (HPe)
Ö änden St Entjärn vid bäcken (DFl-49), (12G 6a , [66833, 15029] ), bäck, tämligen rikligt bestånd , 1989 (HPe)
HUSBY

Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ), ~refl~ ,myr, vid tjärn, 2007 (NGu)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SUNDBORN

Backa 100m Ö (artp.), (13F 4j , [6722450, 1498700] ), noterad , 2019 (Roland Bengtsson)
SVÄRDSJÖ

Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
ENVIKEN

1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ), myr, vassdominerad, 2007 (NGu)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768274, 1497720] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lomtjärn (12F 3i , [66683, 14905] ), i vatten mellan gungflyn, enstaka , 1986 (ALu)
Långåssjöarna (12F 4i , [66740, 14936] ), tallb.kärr med vattenyta, rikligt , 1986 (ALu)
GRANGÄRDE

1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, 2012 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713610, 1452360] ), kärr i vattenhåla, ca 2 m2 , 2004 (IPt)
Trolldalen (DF49), (13F 2b , [67119, 14599] ), rikkärr i bäck, rikl. , 2002 (IPt)
LEKSAND

Liss-Skvissmyren (13F 7c , [67365, 14630] ), kärr, rikl. , 1987 (TLj)
Romyr (13F 8c , [67423, 14634] ), göl med vita näckrosor, fåtal ex. , 1988 (MKp)
RÄTTVIK

Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Spångmyren, 1 km NO Ingels (14F 1d , [67593, 14696] ), torvtäktgropar, enstaka , 1986 (TLj)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

200 m Ö Kärvsåsen,("Lokänget" (14F 4d , [67713, 14681] ), källmyr, enstaka , 1986 (TLj)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4d , [6773600, 1465030] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORE

500 m S Åskapen (14F 4c , [67728, 14601] ), vattensamling i myr, enstaka , 2013 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ), källdrag i myr, några tiotal , 2013 (GHa)
ORSA

Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ), blött intermediärt kärr, spridd , 2018 (LBr)
Unnån vid Hedvasslan (artp.), (14E 8h , [6791360, 1437168] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Skåltjärnarna (15F 1b , [6807120, 1459400] ), fattigmyr, spridd , 2015 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Lavasdammen (14E 0e , [6754350, 1421720] ), blött kärr, 1982 (Göran Thor)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ), öppen Sphagnummyr, 1989 (JEd)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), blötmyr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
VENJAN

Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.), (13E 8a , [6744630, 1404733] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
ÄLVDALEN

Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ), intermediaärt sluttningskärr, spridd , 2017 (LBr)
Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), bland starr i strandkanten, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rämnasjöv. x Hållbergsv. N om (artp.), (14D 7j , [6786107, 1399421] ), åstrand, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Tombodmyren, nordväst (artp.), (14E 6a , [6783208, 1402612] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ), myrmark, 2008 (DABS)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.), (14E 7a , [6787746, 1402076] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786403, 1409581] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Kälkåns V-sida ,1 km S Neder-Blikså (15D 1g , [68053, 13822] ), lösbottnar i rikkärr, sparsamt , 1989 (LBr & JEd)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ), liten. sluttande intermediärmyr, riklig , 2007 (LBr)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ladbladsstjärn (artp.), (15D 4e , [6823272, 1371737] ), tjärn med myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
HAMRA

Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), våtmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), vattenbärande höljor., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Lammtjärn (artp.), (12E 2d , [6663060, 1416533] ), hölja, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Lövtjärnsmossen (artp.), (12E 2f , [6663507, 1427281] ), intermediärt kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.), (12E 5f , [6678097, 1428535] ), sjökant, myr, åkant, sumpskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
NÅS

Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
JÄRNA

Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
500 m NV Lämåstjärnen (13E 4b , [6721293, 1408637] ), rikkärr med små höljor, mindre allmän , 2006 (HLe)
Lämåstjärnen 500m NV (artp.), (13E 4b , [6721323, 1408644] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Långmyran (artp.), (13E 4d , [6723946, 1415568] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
MALUNG

4:e tjärnen från Kvien i västra tjärnraden (12D 8i , [66934, 13902] ), myrtjärn, 1988 (OSt)
Brändgropen (13D 5i , [67291, 13936] ), grundvattenframslag i grustäkt, 1994 (MNo)
Källmyra, Arvsela (13D 7h , [67378, 13890] ), blötmyr, rikligt , 2010 (MNo)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Öretjärnen, 1,5 km N om Pannkölssätern (artp.), (15C 3j , [6819712, 1348168] ), myr och tjärn med gungfly, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Blekvasslan myr öster om (artp.), (15C 7j , [6836658, 1345218] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
500 m ONO Garsjöns S-ände (15C 8i , [68446, 13420] ), blött rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
400 m SO vid sammanflödet Fulan med Stråfulan (15C 9g , [68482, 13334] ), dyhöljor i rikkärr, 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, O om vägen (artp.), (15D 7b , [6835406, 1355847] ), sluttande kärr mot tjärn, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Myr O Hornberget (15D 8e , [6841, 1370] ), översilad lösbottenmyr, rikligt , 1992 (DABS)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), fattigkärrsomgiven bäck, spridd , 2018 (LBr)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, flarkområde, rikligt , 2013 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ), flarkar i rikkärr, spridd , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), lösbottenflarkar i rikkärr, t.riklig , 1992 (DABS)
IDRE

Vegaråskölen (16C 1i , [68558, 13418] ), bäckgenomflutet mjukmattekärr, 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, myr i O (16C 7i , [6886860, 1341000] ), stormyr, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora