Urtica urens    Etternässla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Vadsbro (12G 5h , [66767, 15372] ), ogräs i handelsträdgård, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15329] ), ogräs i handelsträdgård, rikligt , 1985 (PDm)
HEDEMORA

Vikmanshyttan ,Mats-Jansvägen (12G 7a , [66866, 15014] ), gård, litet best. , 1986 (EDn)
SÄTER

Klackens by nedom Jätteklacken (12F 8j , [66916, 14998] ), potatisland, enst. , 1987 (TLj)
Klackens by (12G 8a , [66915, 15000] ), ladugårsbacke, t.rikl. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Skomsarby,Torsångs handelsträdg.i växthusen (13F 1h , [67051, 14862] ), växthus på jordgolv o.utanför på jordhögar, rikl. , 1987 (TLj)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14988] ), gammal tipp, 1 ex , 1997 (JJa & BCa)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Gubbo (12F 4e , [6673, 1473] ), ladugårdsbacke, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Kolares v.gården (12F 5f , [6678, 1478] ), potatis o. kål-land, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67140, 14629] ), trädgårdsland, fåtalig , 1992 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, många ex. , 2014 (IPt)
LEKSAND

Ullvinäset (13F 6b , [67328, 14591] ), beteshage, 1 ex , 1986 (TLj)
Överboda, Budgattu 56 (13F 8b , [6741160, 1458490] ), i en rabatt mot södervägg, har funnits där i minst 20 år , 2015 (Märit Hagberg)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [67480, 14618] ), ladugårsbacke, enstaka , 1986 (TLj)
Samhället ,eft.Vasagatan (14F 0c , [6752, 1462] ), jordhögar o trädgård, 2 lokaler , 1985 (TLj)
Övre Gärdsjö,Ollasgården (14F 1d , [67572, 14691] ), fägata o ladugårdsbacke, 11ex , 1986 (TLj)
Blecket (14F 1e , [67563, 14713] ), dyngstad o fägata, ca 10 ex , 1986 (TLj)
BODA

Skärmyren (14F 3d , [6766120, 1466580] ), ~refl~ ,tipp med bland annat trädgårdsavfall, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), åkerdike, tiotals , 1999 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14651] ), stenröse vid gammal lada, tiotals , 1999 (GHa)
ORSA

Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779817, 1439049] ), jordhög, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779876, 1439180] ), exemplar både innanför och utanför växthusen, 1998 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6671078, 1429487] ), röse, nu hygge, 2013 (Janolof Hermansson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gunnilnäset, Särnasjön (15D 8c , [6844057, 1361975] ), brukat potatisland, flera ex. , 2014 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora