Urtica dioica ssp. holosericea    Skogsnässla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
VIKA

Röberget, platå 400 m Ö bergets topp (13F 1i , [67056, 14946] ), fuktig skog, övergång mot bäckdråg, 10-tal ex , 1996 (SBm)
Kalkberget ,västra brottet (13F 1i , [67065, 14940] ), tippad jord i brottet, 10-tal ex , 1997 (SBm)
Österdalarna

SILJANSNÄS

Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ), alkärr, 2020 (Kicki Marcus)

Dalarnes Flora