Typha angustifolia    Smalkaveldun


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Nässen (12G 5h , [66760, 15396] ), sumpig dystrand, mkt riklig , 1987 (PDm)
Nylandet , Årängsån (12G 5h , [66784, 15363] ), rikligt , 1980 (PDm)
Hedesjön (DFl-49), (12G 5h , [66792, 15356] ), sjö, rikligt , 1985 (PDm)
Buskasjön (12G 5h , [66799, 15357] ), vid utloppet, en mindre grupp , 1997 (PDm)
Nässen (DFl-49), (12G 5i , [66767, 15410] ), sjö, rikligt , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [6678250, 1526840] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

SV om Rankholmen (12G 8d , [66941, 15162] ), strandkärr, enstaka , 1989 (JEd)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1980 (Bengt Oldhammer)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), fuktig obetad hage, S bäck, ca 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [6712390, 1484780] ), sjöstrand, 1 ex , 2006 (IPt)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ), dammkant, 2011 (DABS)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), sten/grusstrand vid sötvatten, 2015 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), i blött dike, 2015 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Storsandsviken, norr om (artp.), (12F 3g , [6668489, 1483258] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Sjön Norsen,Blötberget (12F 3c , [66667, 14602] ), igenväxande sjö, t.rikl. i sjön , 1987 (HWk)
GRANGÄRDE

Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), litet kärr, flertal ex , 1989 (HWk)
Österdalarna

HAMRA

N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1991 (Johan Abenius)

Dalarnes Flora