Tropaeolum majus    Indiankrasse


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Vikmanshyttan (12G 7a , [6686, 1501] ), på tipp inom industriområde,bland trädgårdsavfall, 10-tal ex. , 1991 (HPe)
Vikmanshyttan, tipp på ind omr (12G 7a , [66862, 15015] ), jord o grustipp används även för trädgårdsavfall, 10-tal , 1991 (HPe)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, 2 , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora