Trollius europaeus    Smörbollar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fornby (12G 6h , [66833, 15354] ), igenväxande odlingsmark,förvildad-naturaliserad, ett par mindre grupper , 1990 (PDm)
GARPENBERG

Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683446, 1524469] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
SILVBERG

Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682490, 1483303] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [66832, 14840] ), igenväxande hag- o. ängsmarker, rikl. , 1987 (SNy)
100 m V om Nya Jutbo (12F 6h , [66811, 14859] ), fuktig gammal ängsmark, 1988 (THe)
Långalens NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683673, 1485715] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687115, 1471287] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Bondhyttan (artp.), (12F 7h , [6687628, 1485532] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Fiskarbo (artp.), (12F 7h , [6688794, 1487988] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
Fiskarbo (artp.), (12F 7h , [6688885, 1487906] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Nyhyttan, vägkant (artp.), (12F 7h , [6689063, 1487234] ), 6 stjälkar/strån/skott , 2018 (Maja Wressel)
Fiskarbo (12F 7h , [66896, 14876] ), gammal ängsrest, rikl. , 1987 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
SO Vargmossen (12F 8g , [6691308, 1484362] ), ängsmark, riklig , 2012 (Andreas Fernholm)
Ca 500 m NNV Silvbergs k:a (12F 8g , [66941, 14832] ), fuktig gärdesbacke, 1988 (THe)
Risshytte hage (12F 8h , [6690, 1489] ), igenväxande ängsmarker, fl. , 1987 (SNy)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (DFL), (12F 8h , [6690, 1489] ), fuktäng + gles skogsmark, rikligt , 1987 (SJa)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skvallertjärn (artp.), (12F 8h , [6690289, 1486731] ), 20 stjälkar/strån/skott , 2018 (Maja Wressel)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690622, 1489075] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690774, 1488831] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttan (artp.), (12F 8h , [6690794, 1489594] ), 2 , 2017 (Stig Hermanson)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691020, 1489048] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Risshytte hage naturreservat (artp.), (12F 8h , [6691022, 1489000] ), högörtgranskog, noterad , 2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), högört-barrskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691044, 1489051] ), 10 , 2020 (Mervi Enojärvi, Tarja Enojärvi)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), frisk-örtrik granskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691322, 1489167] ), 2003 (Göran Persson)
Ca 500 m SSO Dalkarlsbo (12F 8h , [66914, 14854] ), fuktig gammal ängsmark, 1988 (THe)
Magnilbo (artp.), (12F 8h , [6691432, 1488263] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda slalombacke (artp.), (13G 6b , [6730561, 1507144] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Ön (13G 7b , [6736350, 1507050] ), frisk äng, inplanterad och naturaliserad från tomt. ganska fåtalig , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2 ex, 2006 (GJn)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656120, 1480930] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2016 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
Ormnäset, söder om gården och vägen nere i dalen (12F 1g , [6658, 1483] ), rikligt , 1981 (RNo)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655040, 1490540] ), örtrik slänt mot väg, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655070, 1490510] ), örtrik slänt mot väg, 30 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655080, 1490500] ), örtrik slänt mot väg, 100 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Läsarbo (12F 1i , [6655083, 1490499] ), vägkant, rv 66, 2008 (GJn)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655090, 1490490] ), örtrik slänt mot väg, 50 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Mellan Tunkarlsbo och Fallbyn (12F 1i , [66551, 14905] ), kraftledningsgata, 40 ex , 1986 (ALu)
LUDVIKA

Hällsjön gästgivargårdstäkt, ca 1 km V om Vallen Hällsjön (artp.), (12F 2c , [6661500, 1462430] ), 2000 (Krister Lindberg)
Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465470] ), grässlänt, 2 ex kvarstående från odling , 2006 (HWk)
GRANGÄRDE

Lönnfallet (12E 0i , [66548, 14404] ), f.d. ängsmark, 1985 (LBr)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Moje , Larssveden (13F 4c , [6721940, 1460920] ), ängsmark mot skogskant, t.rikligt , 2011 (RNy)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6727256, 1467893] ), slåtterlinda, rikligt , 2015 (IPt)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727278, 1467898] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [67364, 14817] ), fuktig igenväxande ängsmark, 1 ex, bortgrävt veckan efter , 1999 (JJa)
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736400, 1481710] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736445, 1481706] ), längs en stig, en ung planta med en blomma , 2020 (JJa)
Liden (artp.), (13F 8f , [6740848, 1479852] ), 1 , 2020 (Mattias Ahlstedt)
Väg mellan Djäkenstugan och Liden (13F 8f , [6740880, 1479870] ), Fuktig gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ), fäbodvall, några ex , 2009 (IPt & RNy)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.), (13F 6b , [6731292, 1455115] ), noterad , 2018 (Pär Dahlström)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.), (13F 6b , [6731292, 1455115] ), äng på tomtmark, noterad , 2019 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Kraftledningsgata (artp.), (14F 0c , [6752835, 1464654] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
ORE

Andån (14F 5d , [67772, 14665] ), sumpig snårskog längs ån, fler än 100 , 2010 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), inplanterade gula vanliga, har spridit sig till jordhög via frön, 2013 (Bengt Oldhammer)
Knutarvägen (artp.), (14E 6h , [6781975, 1435380] ), noterad , 2019 (Lars Hansson, Bengt Oldhammer)
Knutargården (artp.), (14E 6h , [6781986, 1435385] ), 100-tals , 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark, 350 m S herrgården (14E 0e , [6752610, 1422270] ), åstrand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 350 m S masugnen (14E 0e , [6753070, 1422310] ), åstrand, 1982 (Göran Thor)
Vika (14E 1f , [6759775, 1427122] ), längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler), flera 100-tals blommor , 2012 (BOr)
N Vika (14E 2f , [6760884, 1427174] ), längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler), 30-tal blommor , 2012 (BOr)
Norra Vika (14E 2f , [6761130, 1427192] ), längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler), enstaka , 2012 (BOr)
Norra Vika (14E 2f , [6761423, 1427172] ), längs diken och på igenväxande ängar (mer än 10 lokaler), ett par hundra blommor , 2012 (BOr & PJo)
Kraftledningsgata (artp.), (14E 2f , [6761468, 1426668] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), fuktig betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ), fuktig skogsmark, 1987 (LBr)
ÄLVDALEN

Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), hästbetesmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Trollbacken (artp.), (15E 6a , [6833280, 1401081] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), 1999 (GEn)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), 350 plantor/tuvor , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Åshaga, Gåsholmen (artp.), (13E 0i , [6704220, 1440690] ), bäckfåra i trädgård, 3 plantor , 2007 (Per Hedenbo)
ÄPPELBO

Nybofjäll (12D 7j , [66856, 13993] ), ängsmark, 1995 (IJo)
Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683203, 1406210] ), fuktig gräsmark och väg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 1 ex , 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ), fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla), 2013 (BGM)
Böthölens fäbod (13D 6c , [67333, 13640] ), frodig övergiven ängsmark, ca 25 ex , 1987 (LBr)
Kvarndammen (13D 6g , [6733960, 1384520] ), frodig lövskog, 25 ex , 1998 (MNo)
Grimsmyrheden (13D 6h , [67304, 13852] ), ängsmark, 6 ex. , 1989 (LFn)
Gammalsälen (13D 7d , [67350, 13675] ), slåtteräng med Alchemilla, rikligt , 1987 (LBr)
Lidsela (13D 7e , [67362, 13720] ), ängsmark, 20 ex , 2003 (BGM)
Nordvallsela (13D 7e , [67381, 13714] ), gammal fäbodvall, rikligt , 2000 (BGM)
Nordvallsälen (13D 7e , [67382, 13714] ), hävdad artrik fuktig slåtteräng, något 10-tal , 1987 (LBr)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), strandkanten, rikligt , 2008 (MNo)
Kvillsälen (13D 8g , [6741, 1382] ), artrik slåttermark, lokalt riklig , 1987 (LBr)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ), fäbod, 2020 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [67415, 13823] ), frisk gräsmark, rikligt , 2007 (BGM)
V.Törnästjärn,utloppet (13D 8i , [67406, 13939] ), bäckkant, 12 ex , 1997 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), stenig strand, 2013 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall, 1997 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745310, 1378950] ), hygge, rikligt , 2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745620, 1378870] ), fäbodlinda, rikligt , 2008 (BGM)
Gravbergets fäbod (13D 9f , [67459, 13793] ), ängsmark, några ex , 1987 (LBr)
Råberget (13D 9f , [6746280, 1377360] ), fäbod, betad för några år sedan, c:a 25 , 2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67465, 13774] ), fuktig skogsmark, spridd , 1987 (LBr)
LIMA

Ingvallhögen (artp.), (14C 6g , [6784959, 1334135] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ö.Lillmon Lima (artp.), (14D 0e , [6751527, 1370142] ), 150 , 2020 (Lars-Axel Magnusson)
Västansjö v.hembygsgården (14D 2d , [6764, 1365] ), örtrika snår o.f.d.ängsmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), frodigt hygge, några bestånd , 2010 (BGM)
Ned. Tandbergets fäb. (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod, obetad, riklig , 1980 (SSv)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.), (14D 3b , [6769328, 1357914] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.), (14D 3b , [6769328, 1357914] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), fuktig slåttermark, 3-5 individer, införd genom frösådd runt 1980 , 2006 (UGu)
Berga (14D 5c , [6779, 1364] ), bäckdäld, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802878, 1349632] ), tomtmark., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skärsåsens fäbod (15C 0j , [68038, 13461] ), igenväxande ängsmark,trängd av älggräs o brudborste, lokalt rikligt , 1987 (LBr)
Fulunäs, 1000 m ÖSÖ (artp.), (15D 0a , [6801830, 1354416] ), 150 plantor/tuvor , 2016 (Arne Lysell)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [68004, 13561] ), älvstränder, riklig , 1994 (JEd)
VNV om Skäftholmen ca 100 m från älven (15D 0b , [68005, 13558] ), gammal igenvuxen myrodling, riklig , 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnstugan (artp.), (15D 5d , [6826551, 1369776] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Stenvad (artp.), (15D 8c , [6840001, 1361610] ), frisk gräsmark, noterad , 2018 (John Halvarsson)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ), hackslogsrest intill stor ladugård, ~25 ex , 1995 (DABS)
Kvarnbäcken NO Storgjotkölen strax nedom dammen (16C 2c , [68623, 13121] ), intill bäcken i örtrik 'friskäng', på 1 fläck, ca 1 m2 , 1988 (JEd & ANi)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)

Dalarnes Flora