Triglochin palustre    Kärrsälting


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, spridd , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ), strandkärr o 'vätar' i beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
GUSTAFS

Slätklacken (13F 0i , [6700861, 1493757] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Skinnarbodarna (12F 8f , [6693922, 1477371] ), myr norr därom, 2020 (SNy)
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [6697, 1468] ), liten myr (kärr?), 1989 (IAn)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ), myren, 2019 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ), kärr, spridd , 2011 (IPt)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720720, 1503228] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ), igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken, 1989 (JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ), liten myr, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), med krypven i gränsen till naken lerjord, 2013 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), noterad , 2017 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), noterad , 2017 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnär, längs vägen (artp.), (13G 6b , [6731740, 1505830] ), dike, 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.), (13G 8c , [6744950, 1512078] ), långgrund sandstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Tvikbo däljor (12F 0i , [6653340, 1490651] ), dälja, 2012 (GJn)
LUDVIKA

Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ), gräsbevuxen fuktig körväg, flertal ex , 1986 (HWk)
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ), ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen vid landsvägen (12E 5j , [6678100, 1447770] ), vägdike, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447760] ), vägdike, riklig , 2017 (LBr)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ), stig/skogsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen , Kärrmyren (13F 2b , [67117, 14597] ), kärr, spridd , 2006 (IPt)
Trolldalen (DF 70), (13F 2c , [67118, 14600] ), litet kärr i dalbotten, enstaka , 2002 (IPt)
1 km S om Myrheden (13F 2c , [6712306, 1462895] ), sumpmark skogsväg, enstaka tilsammans med mannagräs , 2016 (IPt)
Björka ,efter bäcken från Trolldalen (13F 2c , [6712360, 1460220] ), bäckkant, spridd , 2003 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722230, 1461900] ), dike i skogsväg, t.rikligt , 2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
BJURSÅS

N om gamla Sågmyravägen,vid bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14792] ), litet kärr, 4-5 ex , 1988 (UEr)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
LEKSAND

Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ), betesmark, 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, spridd , 2007 (LBr)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Atlasruta (13F 8c ), kärr och annan fuktig mark, mindre allmän , 1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.), (13F 8c , [6743721, 1462120] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746334, 1458359] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Mårtanberg (artp.), (13F 9d , [6745892, 1469448] ), 2015 (Anders Helander)
Söderås 2 km österut (artp.), (13F 9d , [6747780, 1465334] ), uttorkande bäck/dike, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Atlasruta (14F 1d ), rikare myrar, kärr o stränder, frekvens:m.a. ~5 lok , 1986 (TLj)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gryssberget (14F 2d , [67625, 14652] ), bäckdråg i sluttning på kalkberg, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Ensen (14F 1d , [6759400, 1467720] ), blöt myr/vik till sjön, flertal , 2011 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ), strand, flera tiotal , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ), mossa etc. på botten av kalkbrottet, mycket rikligt , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763241, 1468000] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ), vägbank över grund tjärn, rikligt , 2012 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ), slåtteräng, 2011 (Kajsa Andersson)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766950, 1465210] ), ~refl~ ,dike till skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
300 m S Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ), rikkärr, enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ), kalklera i vätar på brottets botten, många (småväxta) exemplar , 2009 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ), kantan av damm, enstaka , 2018 (GHa)
ORE

Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), fuktig sand, flertal , 2011 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776704, 1436737] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholn kalkbrott (artp.), (14E 6i , [6783962, 1441222] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757548, 1434008] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Nusnäs (artp.), (14E 2h , [67613, 14368] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Kälkåns V-sida, 1 km nedströms Neder-Blikså (DF), (15D 1g , [68054, 13820] ), rikkärr, sparsamt , 1989 (LBr & JEd)
Dritränn, kärr SV om (artp.), (15E 6a , [6832673, 1401880] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

JÄRNA

Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1c , [6709327, 1414980] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709250, 1415097] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709282, 1415012] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Lill-Nåsen (artp.), (13E 1e , [6708783, 1424031] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
St Gnupen 300 m O (artp.), (13E 5c , [6726124, 1411678] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6708588, 1394439] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Oxbäckens utlopp (13D 1i , [67092, 13933] ), backkärr med järnockra, ~10 ex , 2000 (MNo)
LIMA

Hållåsen, området kring (artp.), (14D 0f , [6752236, 1377757] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ), backkärr nedom berget, 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), rikt backkärr, c:a 50 , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulans O-sida 300 m NV om sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [68488, 13330] ), rikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13488] ), rikkärr, sparsamt , 1989 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), rikkärrartade bäckstränder, 1988 (JEd & ANi)
V om Storgjotkolen (16C 2c , [68621, 13116] ), rikkärr i fastmattor, enst! , 1988 (LNo & JEd)
N.Tranubergets NO-sida (16C 3f , [68664, 13254] ), skogsrikkärr, enst! , 1988 (DABS)
Hällsjövålen längst åt söder (16C 7f , [6889530, 1329710] ), rik naturlig kärräng längs bäck, fåtalig i öppen flytjord , 2020 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora