Triglochin palustre    Kärrsälting


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, spridd , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ), strandkärr o 'vätar' i beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
GUSTAFS

Slätklacken (13F 0i , [6700861, 1493757] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [6697, 1468] ), liten myr (kärr?), 1989 (IAn)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ), myren, 2019 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ), kärr, spridd , 2011 (IPt)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720720, 1503228] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ), igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken, 1989 (JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717997, 1481543] ), liten myr, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), noterad , 2017 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), med krypven i gränsen till naken lerjord, 2013 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), noterad , 2017 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Liljansnär, längs vägen (artp.), (13G 6b , [6731740, 1505830] ), dike, 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärnen, den västra (artp.), (13G 8c , [6744950, 1512078] ), långgrund sandstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Tvikbo däljor (12F 0i , [6653340, 1490651] ), dälja, 2012 (GJn)
LUDVIKA

Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ), gräsbevuxen fuktig körväg, flertal ex , 1986 (HWk)
Rösjögruvan (12F 5c , [66782, 14639] ), ~refl~ ,kärr och avlopp från gammalt sandmagasin, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen vid landsvägen (12E 5j , [6678100, 1447770] ), vägdike, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447760] ), vägdike, riklig , 2017 (LBr)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ), stig/skogsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen , Kärrmyren (13F 2b , [67117, 14597] ), kärr, spridd , 2006 (IPt)
Trolldalen (DF 70), (13F 2c , [67118, 14600] ), litet kärr i dalbotten, enstaka , 2002 (IPt)
1 km S om Myrheden (13F 2c , [6712306, 1462895] ), sumpmark skogsväg, enstaka tilsammans med mannagräs , 2016 (IPt)
Björka ,efter bäcken från Trolldalen (13F 2c , [6712360, 1460220] ), bäckkant, spridd , 2003 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722230, 1461900] ), dike i skogsväg, t.rikligt , 2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
BJURSÅS

N om gamla Sågmyravägen,vid bro över Rexbäcken (13F 6f , [67348, 14792] ), litet kärr, 4-5 ex , 1988 (UEr)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
LEKSAND

Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ), betesmark, 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, spridd , 2007 (LBr)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Atlasruta (13F 8c ), kärr och annan fuktig mark, mindre allmän , 1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.), (13F 8c , [6743721, 1462120] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746334, 1458359] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Mårtanberg (artp.), (13F 9d , [6745892, 1469448] ), 2015 (Anders Helander)
Söderås 2 km österut (artp.), (13F 9d , [6747780, 1465334] ), uttorkande bäck/dike, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Atlasruta (14F 1d ), rikare myrar, kärr o stränder, frekvens:m.a. ~5 lok , 1986 (TLj)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Gryssberget (14F 2d , [67625, 14652] ), bäckdråg i sluttning på kalkberg, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Ensen (14F 1d , [6759400, 1467720] ), blöt myr/vik till sjön, flertal , 2011 (GHa)
Ängstjärnen (14F 2d , [67608, 14669] ), strand, flera tiotal , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14680] ), mossa etc. på botten av kalkbrottet, mycket rikligt , 2008 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763241, 1468000] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ), vägbank över grund tjärn, rikligt , 2012 (GHa)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ), slåtteräng, 2011 (Kajsa Andersson)
V Brödlösberget (14F 3d , [6766950, 1465210] ), ~refl~ ,dike till skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
300 m S Jälltjärn (14F 4c , [67731, 14648] ), rikkärr, enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ), kalklera i vätar på brottets botten, många (småväxta) exemplar , 2009 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ), kantan av damm, enstaka , 2018 (GHa)
ORE

Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), fuktig sand, flertal , 2011 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776704, 1436737] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Nusnäs (artp.), (14E 2h , [67613, 14368] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Kälkåns V-sida, 1 km nedströms Neder-Blikså (DF), (15D 1g , [68054, 13820] ), rikkärr, sparsamt , 1989 (LBr & JEd)
Dritränn, kärr SV om (artp.), (15E 6a , [6832673, 1401880] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

MALUNG

Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6708588, 1394439] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Oxbäckens utlopp (13D 1i , [67092, 13933] ), backkärr med järnockra, ~10 ex , 2000 (MNo)
LIMA

Hållåsen, området kring (artp.), (14D 0f , [6752236, 1377757] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ), backkärr nedom berget, 2017 (MNo)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), rikt backkärr, c:a 50 , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fulans O-sida 300 m NV om sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [68488, 13330] ), rikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13488] ), rikkärr, sparsamt , 1989 (DABS)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Kvarnbäcken nedom Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), rikkärrartade bäckstränder, 1988 (JEd & ANi)
V om Storgjotkolen (16C 2c , [68621, 13116] ), rikkärr i fastmattor, enst! , 1988 (LNo & JEd)
N.Tranubergets NO-sida (16C 3f , [68664, 13254] ), skogsrikkärr, enst! , 1988 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora