Trifolium montanum    Backklöver


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66759, 15372] ), gräsmark på åsen, enstaka , 1984 (PDm)

Dalarnes Flora