Trifolium incarnatum    Blodklöver


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Falun fd järnvägsundergång (13F 4i , [672084, 149091] ), grusplan delvis beväxt, 2016 (JJa)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), utfyllnad, 20 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Österdalarna

ORSA

Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), åker gröngödslad där stigen/orsa kompanivägen korsar turistvägen., 2002 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora