Trifolium incarnatum    Blodklöver


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Allsbäcks f.d.skola (artp.), (13F 1g , [6706521, 1483180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet, noterad återfynd. börjar komma små partier med blodklöver i samma område som förra året. , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, rikligt, även några vitblommiga ex , 2019 (SNy & IPt)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
STORA KOPPARBERG

Falun fd järnvägsundergång (13F 4i , [6720840, 1490910] ), grusplan delvis beväxt, 2016 (JJa)
Nya utfyllnaden, nedanför trottoaren mittemot Bergmästargatan (artp.), (13F 4i , [6720863, 1490853] ), utfyllnad, 20 plantor/tuvor , 2016 (Per Johansson)
Österdalarna

ORSA

Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), åker gröngödslad där stigen/orsa kompanivägen korsar turistvägen., 2002 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

LIMA

Lima, Prästnoret (artp.), (14D 2d , [6760054, 1367362] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora