Trisetum flavescens    Gullhavre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Ibbarbo "Hindriks" (12F 1e , [66568, 14724] ), liten slåtterbacke v.gården, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)

Dalarnes Flora