Trifolium arvense    Harklöver


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 5h , [66750, 15387] ), torrbacke, enstaka , 1990 (K.Bengtsgård)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ), bangård, ett 10-tal , 1985 (PDm)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
FOLKÄRNA

Lokstallarna, Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667116, 1523243] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683446, 1524469] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

S om parkeringen vid bostadsomåde + Norelund (12G 7b , [66858, 15089] ), torr backe, >100 ex. , 1989 (ADv)
GUSTAFS

Gustafs stn (12F 9h , [6698090, 1488580] ), på banvall och grusperrong, t.riklig , 1998 (TLj)
STORA TUNA

Forssa centrum (13F 1f , [6708767, 1479432] ), 2019 (SNy)
Forssa centrum (13F 1f , [6708799, 1479408] ), mellan gatstenar i parkeringen, 2014 (SNy)
Mjälga (artp.), (13F 1g , [6707338, 1480410] ), 5 , 2017 (Bengt Oldhammer)
SSAB, Västra porten (artp.), (13F 1g , [6707627, 1480006] ), vägkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708371, 1481303] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark grusig vägkant, noterad , 2020 (Yngve Johansson, Sören Nyström)
VIKA

150 m SO Vika k:a (13F 2j , [67105, 14950] ), vägslänt mot Viksjön, fåtalig , 1988 (RFr)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, rikligt , 1989 (JEd & TLj)
STORA KOPPARBERG

Bergsgården, f.d. järnvägsstation (13F 5h , [6727620, 1485750] ), grusplan, 2019 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2012 (GJn)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67095, 14574] ), torr gräsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712199, 1460016] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
LEKSAND

Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), grönsakslandet. har förmodligen kommit via kompostjorden där vi nog slängt några harklöver genom årens lopp, 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), riklig till heltäckande på marken, 300 mē , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [67787, 14361] ), längs cirka 50 meter, massvis , 2011 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsstation (14E 5h , [6778780, 1436240] ), spårområde, massförekomst ca 50 m spårlängd , 2011 (BOr)
Orsa vid järnvägsstationen (14E 5h , [6778860, 1436260] ), massvis , 2006 (BOr)

Dalarnes Flora