Triticum aestivum    Vete


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708371, 1481303] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ), tomtmark, matjordshög, 2009 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, flera ex , 2008 (IPt)
Bystugan (artp.), (13F 2c , [6714276, 1462775] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
LEKSAND

Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)

Dalarnes Flora