Tradescantia virginiana    Tremastarblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [671275, 146186] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, 8 ex , 2008 (IPt)

Dalarnes Flora