Tragopogon pratensis ssp. minor    Småhaverrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

OK macken Bygatan (13F 1f , [6706778, 1479749] ), mot E16, 2020 (SNy)
Borlänge, Kupolen (13F 1f , [6707276, 1478634] ), grässlänt mellan parkering o cykelväg, t.rikligt , 2017 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Österdalarna

MORA

Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766050, 1435270] ), vägkanter ,( kontr. Thomas Karlsson ), många ex , 2011 (SJo)

Dalarnes Flora