Tofieldia pusilla    Björnbrodd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Stormossen (12E 3i , [66651, 14420] ), rikt fastmattekärr, sparsamt , 1988 (LBr)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.), (12E 3i , [6665161, 1441978] ), myrkomplex/backkärr, 1988 (LBr)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665180, 1442045] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665204, 1442106] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665210, 1442033] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665237, 1442161] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665270, 1442021] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665357, 1442102] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675189, 1441888] ), kalkrikkärr, 1991 (Jan-Olof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679286, 1443836] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679331, 1443824] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ), rikkärr, 1994 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679846, 1443583] ), fastmattekärr, 3 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679860, 1443600] ), rikkärr, 1985 (Lennart Bratt)
Tomossen (12E 5j , [66782, 14478] ), rikkärr, sparsamt , 1987 (PHe)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678234, 1447821] ), axagkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678350, 1447845] ), 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 6i , [6680150, 1443460] ), rikkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Gänsmossen (= Gänsåmyren SÖ om Gänsen) (artp.), (12E 6i , [6682200, 1442030] ), 1984 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682485, 1442100] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Porsmyran (13F 1c , [67098, 14638] ), öppen blötmyr med bl.a.vitag, sparsamt , 1988 (LBr)
Porsmyran 6 km S Djurås (artp.), (13F 1c , [6709978, 1463937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
SILJANSNÄS

Långsmyran (artp.), (13E 5h , [6729571, 1436510] ), 100 , 2017 (Uno Skog)
Klyvenhäll (13E 7f , [6735070, 1427560] ), klibbalkärrr, riklig , 1993 (TLj)
RÄTTVIK

Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Handskflyten (artp.), (14F 0d , [6754268, 1468307] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
Handskflyten (artp.), (14F 0d , [6754268, 1468307] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14696] ), gammal slåttermark,nu betad o dikad, enstaka , 1986 (TLj)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ), rikkärr, spridd över stora delar av myren , 2010 (GHa)
Gärdsjön, N om (artp.), (14F 1d , [6759201, 1468735] ), 2013 (Henrik Weibull)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Spångmyren (14F 1d , [67593, 14696] ), rikare dypartier, ej riklig men flerst. , 1986 (TLj)
Gärdsjön, norra änden (artp.), (14F 1d , [6759320, 1468824] ), noterad , 2017 (Liselotte Wetterstrand Waldenström)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ), veg.öar i lösbottenytor, rätt sparsam , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759510, 1466700] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.), (14F 1e , [6758577, 1472070] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Fisklösen, S om tjärn (14F 1e , [67589, 14711] ), rikare myrparti, t.riklig , 1986 (TLj)
Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ), veg.öar i lösbottenytor, spridd , 1986 (LBr)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.), (14F 3c , [6767741, 1461999] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ), myr, fåtal , 1990 (ABj)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ), myr, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ), rikkärr med björk, spridd , 2007 (LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67725, 14692] ), rikkärr, spridd över södra delen av myren , 2010 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2010 (LBr)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), rikkärr, tiotals , 2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Blästmyren (14F 4d , [67734, 14695] ), vägren, fåtal , 2010 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
ORE

500 m S Åskapen (14F 4c , [67729, 14601] ), myr, enstaka , 2011 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ), kraftgata, rikligt , 2017 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ), rikkärr o dråg i skogen, flerst. , 1985 (TLj)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.), (14F 5c , [6779900, 1462732] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777107, 1467369] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, relativt rikligt , 2010 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ), rikkärr, några tiotal , 2013 (GHa)
Södertjärnarna (14F 5d , [67776, 14652] ), rikkärr/flarkkärr, flerst. , 1985 (TLj)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), gungfly vid tjärnens NO del, 2008 (LBr)
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), gungfly, foto , 2010 (IPt)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), torvtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Nördertjärnarna (14F 5d , [67781, 14650] ), rikkärr/flarkkärr, flerst. , 1985 (TLj)
Moränget 4 km SSV Furudal (artp.), (14F 6c , [6780235, 1462646] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Floten (14F 9c , [67951, 14622] ), fastmattekärr, sparsamt , 1986 (LBr)
ORSA

Lillåsfljot (artp.), (14E 4j , [6773534, 1446389] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken ,Björktjärnen (14E 7i , [6785330, 1443360] ), myr, 2009 (BOr)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Jan Schröder)
Koppångens NR (artp.), (15E 0j , [6804563, 1445678] ), noterad , 1993 (Sofia Lund)
Myr mellan Bultbodberget och Romanoppi (15E 1g , [6808690, 1431480] ), rikdråg med ockra i stormyr, spridd , 2013 (LBr)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.), (15E 1j , [6807782, 1447706] ), topogent kärr/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Österåmyren (15E 2j , [68146, 14465] ), backkärr med källpåverkan, sparsamt , 1988 (LBr)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ), fattig- och rikmyr längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.), (15E 5f , [6826891, 1429060] ), topogent kärr/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
N.Gällsjön (15E 6f , [68312, 14285] ), kärr, 1999 (TLj)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ), blötmyr och dy, sparsam , 2015 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ), skogsdunge i sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ), ~refl~ ,kärr med flarkar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Kullänget (artp.), (13E 8h , [6744296, 1435674] ), noterad , 2018 (Uno Skog)
MORA

Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäckens utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754190, 1419650] ), bar dy på gungfly, 1982 (Göran Thor)
Leksmyren 11 km SO Hemulsjön (artp.), (14E 1e , [6758581, 1422058] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Louise Grundeus)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767690, 1435930] ), kärrkant, 2011 (SJo)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.), (14E 4c , [6770778, 1412150] ), soligent kärr/soligent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ), intermediär eller rikmyr, sparsam , 2017 (LBr)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.), (13E 8a , [6744630, 1404733] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Gåstjärnskölen (artp.), (14D 2f , [6763652, 1379834] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
ÄLVDALEN

vid Selavägen (artp.), (14D 6i , [6780431, 1394476] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ), myr, längs bäck, rikligt , 2005 (LBr)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.), (14E 7a , [6786234, 1401540] ), strandvåtmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786519, 1409577] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803089, 1373479] ), källa med ockra och medelrikkärr, mycket riklig , 2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, riklig , 2012 (LBr)
ÅmotkojanSO om (artp.), (15D 0g , [6804167, 1384057] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
1 km S Neder-Blikså,kärr V Kälkån (15D 1g , [68053, 13821] ), rikkärr, t.rikligt , 1989 (LBr & JEd)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [6805480, 1382030] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ), liten. sluttande intermediärmyr, riklig , 2007 (LBr)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Krokfliotblik (15D 2g , [6814540, 1382200] ), vid bäcken vid vägen, 1999 (TLj)
Trängslet, V flygplatsen (artp.), (15D 2h , [6810005, 1387402] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ), rikkärrsdråg, spridd , 2013 (LBr)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817617, 1389329] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Åbäckloken, västligaste, N om (artp.), (15D 3h , [6818676, 1389965] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818960, 1386060] ), liten myr i sluttningen, sparsam , 2016 (LBr)
Åbäcktjärn (artp.), (15D 3i , [6817870, 1390911] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rassaku, S om (artp.), (15D 4g , [6823773, 1381318] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rassakufjäll, O om (artp.), (15D 4g , [6824290, 1383770] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ), gräsmyr intill ån, 2003 (LBr)
Tjytjysblick, myr 1 km VSV om (artp.), (15D 4j , [6821609, 1395380] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Kälken (artp.), (15D 5g , [6826755, 1382730] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn (artp.), (15D 6i , [6832244, 1393610] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn (artp.), (15D 6i , [6832327, 1393561] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.), (15D 6i , [6832737, 1393306] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rotnen N Lånus (artp.), (15D 6i , [6833933, 1391927] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ), fuktig klippa, sparsam , 2010 (LBr)
Rälldalshäden, S om (artp.), (15E 5a , [6826745, 1403691] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.), (15E 5a , [6827895, 1402455] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.), (15E 6a , [6830135, 1401445] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.), (15E 6a , [6830185, 1401493] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Storhäden (artp.), (15E 6a , [6832558, 1401954] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
Dritränn, kärr SV om (artp.), (15E 6a , [6832673, 1401880] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [68331, 14308] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Finnbergsmyran, norra delen (artp.), (15E 6g , [6833800, 1430250] ), medelrikt källkärr i myrens överkant, 2006 (Henrik Weibull)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6834732, 1431483] ), våtmarkskomplex/sträng-flarkkärr, 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.), (15E 6g , [68348, 14314] ), fukthed ock kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
NV Örnberget (artp.), (15E 6g , [6834800, 1431400] ), fukthed ock kärr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [6836200, 1432400] ), kärr och sumpskog, riklig förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/obestämbart kärr, 1991 (Johan Abenius)
Mackaralammsmyrorna 8 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [68368, 14372] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [68395, 14370] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849137, 1445796] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.), (15E 9j , [6849200, 1445800] ), sträng-flarkkärr, riklig förekomst , 1993 (JAs)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [68230, 14546] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.), (15F 7a , [68366, 14545] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [68429, 14548] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

FLODA

Brunnmyren (13E 1h , [67066, 14388] ), fastmatta, 1 ex. , 1992 (ÖSp)
NÅS

Snöbergstjärnarna (13E 2f , [6713, 1429] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ), fastmattekärr av riktyp, några 10-tal , 1987 (LBr)
Hästängsflotten 8 km OSO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707230, 1419758] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
MALUNG

Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.), (13D 7j , [6735754, 1395910] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Yttre Femkölen 17 km NV Lima (artp.), (14D 4b , [6773575, 1357233] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1987 (Thomas Rafstedt)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7a , [6786810, 1350520] ), 1988 (Thomas Strid)
TRANSTRAND

Storkällan, VNV Dragtjärnåsen (artp.), (14D 4f , [6772070, 1376890] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778040, 1362300] ), sänka i sluttande kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Ofakölen-Flöten 4 km SO Sälen (artp.), (14D 6d , [6783736, 1366253] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, spridd , 2011 (LBr)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
400 m SO Högstrand (14D 8c , [6792240, 1361330] ), myr i gles fuktig frodig granskog, c:a 10 , 2006 (MNo)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, rikliig , 2001 (LBr)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795180, 1354990] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795400, 1354870] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354800] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795570, 1354760] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, spridd , 2009 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), rikare kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gördalen, efter Kungsleden (artp.), (15C 7f , [6835414, 1325440] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839460, 1341550] ), bäckdäld och ockrakärr, sparsam , 2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837532, 1346755] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, mkt riklig , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Myr O Strömsildret (artp.), (15C 9g , [6846604, 1333481] ), rikare fläck i fattigmyr, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Stora Skärberget, myr strax norr om (15C 9g , [6846910, 1334250] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Fulans östra strand (15C 9g , [6847450, 1334200] ), rikkärr mot ån, spridd , 2013 (LBr)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848360, 1333240] ), rikkärr ovan skogsbilväg, spridd , 2013 (LBr)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.), (15C 9h , [6846171, 1335604] ), öppen naturlig äng vid mindre skogsälv, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849910, 1336462] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ), rikkärr och bäckstrand, spridd , 2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ), rikkärr, fastmattor, spridd , 2013 (LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848940, 1344130] ), rikkärr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849240, 1344056] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820380, 1362584] ), rikkärr, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820390, 1362590] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2009 (LBr)
Myrar mellan Sidan och Fulan 18 km SSV Särna (artp.), (15D 5a , [6828917, 1352039] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.), (15D 7b , [6837553, 1358020] ), myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.), (15D 7c , [6835297, 1362293] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Myr 1200 m SV Kryptjärn (15D 8d , [6843120, 1365690] ), liten, svagt rik myr, spridd , 2003 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Bästflöten-Lansflöten 5 km ONO Särna (artp.), (15D 9c , [6846191, 1363689] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, spridd , 2014 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ), källdråg, rikmyr och sumpskog, spridd , 2014 (LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850030, 1336450] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850232, 1336118] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850266, 1336086] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850472, 1336084] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850574, 1335987] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ), rikmyr och sumpskog med en, riklig , 2014 (LBr)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6852210, 1337205] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ), rik sumpskog och myr, spridd , 2014 (LBr)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6852998, 1336369] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ), mindre rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Ögunäset åt N (16D 0a , [6854790, 1351490] ), mindre rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Tyskflöten 11 km SV Öjvasseln (artp.), (16D 0b , [6852994, 1357694] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ), rikkärr, spridd , 2012 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ), rikkärr med källor, riiklig , 2008 (LBr)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.), (16D 2c , [6860774, 1362937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ), rikt fastmattekärr, sparsamt , 2008 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ), rikkärr och källa, sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ), intermediär myr, spridd , 2012 (LBr)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ), rikkärr i sluttning, spridd , 2008 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), rikdråg i skog, spridd , 2013 (LBr)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.), (16C 0g , [6850747, 1334747] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Svartåsen vid Vallsjön (artp.), (16C 0g , [6851496, 1334787] ), backmyr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.), (16C 1f , [6857550, 1327417] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ), ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.), (16C 2c , [6861140, 1311515] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Storgjotkölen V-ut (artp.), (16C 2c , [6862061, 1311523] ), rikare kärrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Guttan, S om Hangedan (artp.), (16C 3e , [6869783, 1324456] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869484, 1325560] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, V om Stortjärnen (artp.), (16C 3f , [6869596, 1326812] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869644, 1325691] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Brösterhåkojan (artp.), (16C 3f , [6869664, 1326675] ), myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865907, 1339581] ), 2015 (Henrik Weibull)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866280, 1340105] ), myrmark., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873128, 1319834] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870633, 1323403] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870990, 1323506] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871155, 1323415] ), 25 plantor , 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871175, 1323575] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6872398, 1324932] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872525, 1320871] ), öppen myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872604, 1323628] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6873065, 1321024] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 600 m V bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6873362, 1320309] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873584, 1323895] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873626, 1324077] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874523, 1324753] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874535, 1324775] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877900, 1315650] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ), åstrand och rika strandkärr, spridd , 2020 (LBr)
100 m SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13134] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ), myr, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ), rikmyr, sparsamt , 2015 (LBr)
N Björnliden (artp.), (16C 7e , [68857, 13208] ), 1987 (Bengt Hallberg)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ), öppen myr, spridd , 1983 (HWk)
Lillvätteshogna, norrsluttningen (artp.), (16C 7f , [6889364, 1326006] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), rikkärr på stormyr, riklig , 2008 (LBr)
Knallkölen S Kluttjärn (16C 7j , [6887480, 1346750] ), källkärr, 2003 (TLj)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, spridd , 2018 (LBr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Hällsjösilen (16C 8g , ), myr, allmän , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ), källa och källflöde, 2007 (NGu)
1 km SO Tovåsen (16C 8i , [68912, 13401] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
500 m O Tovåsen (16C 8i , [68921, 13400] ), myrmark, rikligt , 1989 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Atlasruta (16D 5a ), rikkärr,vägdiken, frekv m.a (åtm.3 lok) ,frekvens t.allm. , 1987 (DABS)
1 km syd Lillfjäten (16D 5a , [68762, 13529] ), rikkärr, f.d.slåtter, sparsamt , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig , 2008 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)
Ruta 17C0i (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, noterad , 1994 (Thomas Rafstedt)

Dalarnes Flora