Tilia x vulgaris    Parklind


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Manhem (12G 7g , [6685, 1534] ), på hög med trädgårdsavfall, 1 mindre träd , 1988 (PDm)
GUSTAFS

Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), blandskog, många unga plantor , 2015 (IPt & SNy)
Moren (artp.), (13F 0h , [6702011, 1489533] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

ORSA

Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775972, 1436622] ), allé med större parklindar, 2014 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora