Thymus vulgaris    Trädgårdstimjan


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
SÄTER

Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
STORA TUNA

Duvnäs (13F 2e , [67141, 14712] ), torrbacke på gammal tomt, 20-tal ex , 2003 (IPt)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

BJURSÅS

Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)

Dalarnes Flora