Thymus serpyllum    Backtimjan


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [66801, 15347] ), torräng på åsen (tomtmark),till synes vild, 1 grupp , 1994 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), grustag, spars. , 1989 (TLj & LBr)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), igenvuxen herrgårdsträdgård, vid mur, ca 10 ex , 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Grycksbo kyrka (13F 5g , [6729750, 1482860] ), gräsmark, 2017 (JJa)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsmark, 2017 (JJa)
Österdalarna

ORE

Furudal, S om bron (14F 6c , [67834, 14639] ), sandbottnar n.vägen på tallhed, vida mattor , 1987 (TLj)
Några 100 m V om Ore camping (14F 6d , [67843, 14652] ), sandstrand/parkeringsficka, någon kvadratmeter , 2010 (GHa)
Oresjön (artp.), (14F 6d , [6784336, 1465237] ), riklig blomning vid sandstranden, 1998 (Bengt Oldhammer)
Vägen N tillhedstjärnen (14F 7c , [67856, 14649] ), vägren, några kvadratdecimeters yta , 2015 (GHa)
Furudal, väg W972 (artp.), (14F 7c , [6785685, 1464905] ), vägkant, noterad ca 5m lång population, norra vägkanten. , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
NV om Furudals bruk ,efter vägen mot Näset (14F 7c , [67870, 14649] ), sandig vägkant, t.rikl. , 1996 (IPt)
Vägen N tillhedstjärnen (14F 7d , [6785720, 1465050] ), vägren, några kvadratdecimeters yta , 2015 (GHa)
Furudal, väg W972 (artp.), (14F 7d , [6785767, 1465165] ), vägkant, noterad ca 25m lång population, norra vägkanten. , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Kalkberget (14F 7d , [6787050, 1465020] ), i gammal körväg, rikligt , 2009 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), strandäng, enstaka , 2017 (GHa)
Oreälven, mitt emot Lindbodarna (14F 8d , [6790530, 1465310] ), älvbrink, enstaka , 2007 (GHa)
Oreälven, S bron till Stråbodarna (15F 0c , [6804710, 1461270] ), älvbrink, en stor "kudde" , 2000 (GHa)
ÄLVDALEN

Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)

Dalarnes Flora