Thymus pulegioides    Stortimjan


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Avesta storfors (artp.), (12G 4e , [6670300, 1520469] ), utfyllnad torr, stenig mark, 50 plantor/tuvor , 2016 (Peter Klintberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670386, 1520458] ), ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
AVESTA

Nedom Döda fallen (12G 3e , [66699, 15210] ), schaktmark med bl a esparsett och pimpinell, på 1/4 m2 , 1990 (BPe)
HEDEMORA

N järnv. S om V i Vikmanshyttan stn (DF-49), (12G 7a , [6686, 1501] ), sandig slänt vid banvall, 1 bestånd , 1986 (EDn)
Vikmanshyttan, gamla jvg-stn (12G 7a , [66865, 15033] ), grässlänt, 2 stora tuvor , 1986 (HPe)
Vikmanshyttan station, på banvall, 1920 (Sam) * 1950-t (Dn) * (12G 7a , [66865, 15033] ), schaktmark med bl a esparsett och pimpinell, 5 tuvor 1987- , 1991 (HPe)
Bya. Väg Hedemora - Vikmanshyttan vid f.d. Vikmanshyttans järnvägsstation. (12G 7a , [66865, 15033] ), gräsmark i slänt mot järnväg, även växande på järnvägsvallen., 5 tuvor , 1988 (HPe)
SÄTER

Säter längs v 650 (12F 8i , [6691920, 1494310] ), (även rapporterad av Staffan Jansson, men detta är primärfyndet!), 1 tuva , 2001 (TLj)
Smedjebacksvägens vägkant vid krönet av Bergbacken ovanför värmeverket (12F 8i , [66922, 14949] ), 1 tuva , 2001 (SJa & TLj)
TORSÅNG

Torsång (DBS), (13F 1h , [67051, 14870] ), kyrkogårdsmuren (trol.planterad för läge sen), 1 best. , 1988 (TLj)
ASPEBODA

Vassbo, vid parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712109, 1484640] ), grusplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika,100 m N Skuthamn (12F 4d , [66712, 14654] ), gräsbevuxen jvg-slänt, ~5 m2 , 1983 (TLj)
Skuthamn efter järnvägen, 1950-t (Bd o a) * (12F 4d , [66713, 14654] ), järnvägsslänt, vid myrstackar, ca 5 m2 1989 , 1991 (TLj)
Skuthamn efter järnvägen (artp.), (12F 4d , [6671310, 1465450] ), torr banvallsslänt. växer kring en stor myrstack, 1991 (Tomas Ljung)
Skotkamr. 700 m NV Ludvika kyrka, längs vägen Sunnansjö - Nyhammar. Västvänd torr banvall med torrängsvegetation. (12F 4d , [66714, 14655] ), torr banvallsslänt. arten växer kring en stor myrstack., riklig , 1989 (TLj)
GRANGÄRDE

Planen 15m V om vägen (artp.), (12F 4b , [6670799, 1455575] ), spridda från odling, 500 stjälkar/strån/skott , 2020 (Anders Erixon)
Österdalarna

BJURSÅS

Hedningabacken 13 (artp.), (13F 6f , [6731781, 1477876] ), noterad, ( enligt brev från Sören Andersson ) , 2014 (Lennart Bratt)
RÄTTVIK

Ingels, 1928 (Bg & Lr) * efter vägen mot Born 300 m Ö Ingels kafé (14F 1d , [67590, 14693] ), villatomt med gräsmatteslänt mot vägdiket, ca 5 m2 1989 , 1989 (TLj)
ORSA

Kämpebacken 9 (artp.), (14E 5h , [6775313, 1436810] ), insådd i äng intill vägen, 2015 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

MALUNG

Storbyn vid ridhuset (13D 5h , [6729570, 1385650] ), väg- och dikeskant, rikligt vid infarten till stallet och på båda sidor om Utsjövägen , 2020 (MNo)
Malung, ridhuset (artp.), (13D 5h , [6729589, 1385672] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Tällbyn 1916-43 (Bmn) * 1950-t (enl elever:Sdn) * N om Tällbyn (13D 5h , [67296, 13856] ), torr gräsmark efter gårdsväg, rikligt, 1989- , 1991 (AOl)
Malung Grönland (13D 6h , [6731385, 1385502] ), gräsbacke, 5 smärre bestånd , 2015 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731385, 1385502] ), gräsbacke, 3 , 2020 (MNo)
Malung Grönland vid järnvägsstationen (13D 6h , [6731385, 1385502] ), gräsbacke, 3 , 2019 (MNo)

Dalarnes Flora