Thlaspi caerulescens ssp. brachypetalum    Storskärvfrö


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bysveden (12G 5i , [66768, 15407] ), ängsbacke, rikligt , 1988 (PDm)
Östanhede (12G 6g , [66800, 15346] ), vägkant, rikligt , 1986 (PDm)
Vilvallen (12G 6g , [66814, 15329] ), vägslänt, rikligt , 1986 (PDm)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66846, 15336] ), betesmark, rikligt , 1988 (PDm)
TORSÅNG

Dalviksberg ,V gården (13F 1i , [67050, 14917] ), grässlänt vid byvägen, 20-tal ex , 1998 (SBm)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,100 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), sluttning mellan åker o bäck,bland björkar, 50-tal ex , 1996 (SBm)
VIKA

Malmbäcken (13F 1i , [67082, 14942] ), ängsfragment vid bäck, 20- tal ex , 1998 (SBm)
Österdalarna

ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
N Fryksås fäbodar (artp.), (14E 7g , [6787240, 1431410] ), fäbodvall låg hävd, blomning , 2013 (Claes Möre)
SOLLERÖ

Lerön (artp.), (14E 0g , [6753985, 1432686] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Västerdalarna

MALUNG

Kvarnmossen (12D 6i , [66807, 13930] ), ~refl~ ,vägkant och myrteg, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)

Dalarnes Flora