Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), allmän , 1987 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
FOLKÄRNA

Brovallen (12G 2f , [66648, 15274] ), vägslänt, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Sävviken (artp.), (12G 5f , [6677630, 1527460] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [667731, 151694] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [666966, 152168] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norn (DF), (12F 5j , [66779, 14985] ), gräsmark, rikl. , 1987 (EDn)
Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hyttbacken (12G 5b , [667688, 150666] ), torrbacke, 2011 (DABS)
Grådö skans (12G 6c , [668009, 151245] ), gräsmatta, enstaka , 2011 (GHa)
Atlasruta (12G 7a ), vägkanter,diken, frekv:a ,frekvens allm. , 1986 (HPe)
Tviksta, OKQ8- macken (12G 7b , [668663, 150958] ), vägslänt, rikligt , 2011 (GHa)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [670156, 152247] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Polacksund (12F 6f , [6684832, 1475399] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689789, 1487473] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
Hampnäsvägen 10 (artp.), (12F 8f , [6691015, 1478511] ), 2010 (Lina LönnbergCalle Lönnberg)
Skenshyttan, 800 m SO (artp.), (12F 8f , [6691030, 1478510] ), 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), gräsmatta, 100-tals , 1988 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
SO Hansgårdarna (12F 9g , [66980, 14835] ), åkerkant, allmän , 1989 (THe)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [669948, 148512] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [671297, 147777] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [671885, 150026] ), beteshage, 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
ASPEBODA

Aspeboda k:a, runt servicebyggnaden (artp.), (13F 3g , [6715784, 1482901] ), 2014 (Per Johansson)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.), (13F 3g , [6716539, 1482823] ), 2013 (Per Johansson)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkant, 2012 (DABS)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ), vägkant, 2016 (IPt)
Samuelsdal (13F 3h , [67184, 14897] ), parkeringsplats, fåtal , 2012 (GHa)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), strandnära ängsartad blandskog, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Mörtsjöbo (13F 4g , [672292, 148306] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720292, 1487239] ), mager linda, 2011 (DABS)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.), (13F 4h , [6720378, 1487668] ), 2014 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), tomtkant mot grusad cykelbana, 2013 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.), (13F 4h , [6721111, 1486985] ), skogsmark gammal tomtmark?, 2015 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården (13F 5h , [672712, 148628] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672742, 148604] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727492, 1486592] ), skogskant, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [672823, 148884] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [672827, 148523] ), grusmark, 2017 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [673008, 148461] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673154, 149078] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa vid Backa fritid (13F 4j , [672220, 149858] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Grånäs, vid dansbanan (artp.), (13F 5j , [6726299, 1498669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Grånäs, vid ladan (artp.), (13F 5j , [6726445, 1498800] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Riset (13F 5j , [672947, 149982] ), vägkanter, rikligt , 2007 (IPt)
Risänget. (artp.), (13F 5j , [6729551, 1499799] ), på gräsmark i bryn, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Kallbäcken, slänten mot SO (artp.), (13G 4a , [6723846, 1501573] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Kallbäcken, torrbacke pumphustomten (artp.), (13G 4a , [6723895, 1501612] ), torr gräsmark torr gräsmark i sydvänd sluttning, över och nedom starkt kvävepåverkat av djur och gödsel, noterad , 2017 (Per Johansson)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672596, 152030] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732600, 1497290] ), fuktig skog, kärr, 2017 (JMa & UGu)
Backa (artp.), (13F 6j , [6732845, 1497410] ), 2015 (Kalle Bergström)
Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Kvarntjärn (13F 7j , [673559, 149786] ), Parkeringsplats grusplan, 2017 (JJa)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.), (13G 5c , [6726561, 1511416] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), ruderatmark/väg, 2015 (DABS)
Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Palmsgårdens gårdstun (artp.), (13G 6b , [6733230, 1505800] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730798, 1527043] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [673629, 150688] ), tomtmark, vanlig , 2008 (JWk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (13G 7b , [67371, 15063] ), gräsmattor, rikligt , 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2013 (DABS)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [675893, 150872] ), stugtomt, 2003 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägkant, 2010 (Gunnel Sundberg)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674951, 149718] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.), (14F 1i , [6757228, 1493966] ), 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Lamborn (14F 2i , [676304, 149497] ), vägkant, gräsmark, 2016 (JJa)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642645, 1477403] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642678, 1477314] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647412, 1472893] ), ängsmark, 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), ängsbacke,vägkant, 2010 (DABS)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645410, 1475067] ), 2015 (Jesper Hansson)
Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Finntorpets omgivning (11F 9i , [66481, 14931] ), ~refl~ ,fornåkrar med 50-årig granskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, 2006 (HWk)
Tolvsbo, vägskärningen vid skolan (12F 1g , [6658, 1484] ), 1981 (RNo)
Tunkarlsbo, väster om Rv65 (12F 1h , [6655, 1489] ), 1981 (RNo)
Söderbärke station (12F 2h , [6661, 1485] ), gräsmark, rikligt , 1985 (RNo)
Vagnsbacken (söder om Larsbo) (12F 3h , [6667, 1489] ), 1982 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
Lertjärn (12F 3i , [6666, 1491] ), 1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, 2012 (DABS)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [666664, 147016] ), fuktig kalkrik betesmark, flertal ex , 1987 (HWk)
Furbo hyttplats (12F 4F , [6673, 1479] ), hyttplats, rikligt , 1983 (RNo)
Vändplan (12F 4e , [667092, 147205] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stollberget (12F 4e , [667425, 147080] ), öppen äng, 2006 (HWk)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräsplan, 2013 (DABS)
Stimmerbo (12F 4g , [6671, 1484] ), hyttplats, rikligt , 1983 (RNo)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667708, 148186] ), vägkant, 2008 (DABS)
Övre Svarthyttan 900 m nnö t n (artp.), (12F 6d , [6683190, 1468540] ), vägslänt, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [666168, 146389] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Ludvika, bangården (artp.), (12F 4d , [6670103, 1465301] ), 2011 (Henrik Weibull)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Noaks, Lönnfallet (artp.), (12E 1i , [6655576, 1440214] ), 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.), (12E 1i , [6655576, 1440214] ), noterad , 2016 (Sten-Erik Bohlin)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [668493, 146787] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl (13F 1b , [67094, 14571] ), vägren, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ), ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Norra delen av Bodarna (13F 2c , [67144, 14629] ), ~refl~ ,vägkanter och åkerrenar, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713476, 1467219] ), lövdunge, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [671557, 146334] ), ravin, 1996 (JMa)
Dunkarbacken (13F 3c , [6715624, 1460574] ), betesmark, 2011 (IPt)
Moje . Larssveden (13F 4c , [672192, 146090] ), tomtmark, rikligt , 2009 (RNy)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720644, 1466398] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [672895, 147369] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Atlasruta (13F 6e ), ,frekvens ej bedömd 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), vägkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [673445, 147912] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [673478, 147931] ), betesmark, 2014 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673431, 148133] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673920, 147195] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Limbo (13F 7f , [673671, 147552] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [673778, 147797] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [673837, 147841] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673549, 148095] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), slänten, 2008 (Mattias Ahlstedt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [674403, 147675] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674412, 147790] ), ängsmark, 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), grusgrop, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Nybingsbo (13E 7i , [673684, 144172] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ), vägkant, 2012 (IPt)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ), utmed gångväg, väl spridd , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [674294, 145211] ), gräsmark, 2016 (JJa)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144802] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke, 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726175, 1454725] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673229, 146372] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [673420, 146879] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ), kanten av gångväg, enstaka , 2009 (GHa)
Lycka 100 m SO om fågeltornet (artp.), (13F 7b , [6735779, 1457464] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), noterad , 2016 (Ulf Humlesjö)
Säterbodarna (13F 7d , [673919, 146890] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [673981, 147394] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Bergsäng, nära bystugan (13F 8b , [674465, 145953] ), gräsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ), vägkant mot åker, 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [674330, 146938] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Risåsa (13F 9e , [674557, 147095] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.), (13F 9c , [6748123, 1462565] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2015 (Anders Helander)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Väster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [674574, 146928] ), gräsbevuven vägkant, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [674590, 147066] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Rättvik vid brandstationen (14F 0c , [67529, 14641] ), vägslänt, spridd , 2009 (GHa)
Kyrkudden, Klockarbäcken (14F 0c , [675314, 146169] ), gräsmark, rikligt , 2017 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753259, 1461623] ), grusig mark i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753259, 1461623] ), grusig mark i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Österängarna (14F 0d , [67540, 14663] ), vägslänt, rikligt , 2009 (GHa)
Lisskog (14F 0e , [67510, 14725] ), vägrenar, spridd , 2009 (GHa)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [675102, 147251] ), gräsbevuxen byväg, 2009 (JJa & IPt)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ), bymiljö, ymnigt , 2017 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ), torrbackar,betesmark,vägkanter,etc., frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ), gårdsplats, enstaka , 2007 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ), gårdsplaner, vägrenar, väl spridd , 2008 (GHa)
Näsån (14F 1e , [67587, 14727] ), stugtomt, flertal , 2013 (GHa)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ), ängsmark, rikligt , 2016 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ), gräsmatta, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Lassusudden, f.d. skogvaktarboställe, nu fritidshus (14F 2g , [67629, 14834] ), gräsmatta, rikligt , 2015 (GHa)
Gravsjön (14F 3f , [67680, 14788] ), gräsmatta, tiotals , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [677071, 148749] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [677172, 149420] ), gräsmark, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Torrberget (14F 6h , [678049, 148502] ), vid husgrund, enstaka ,frekvens m.allm. , 2009 (GHa)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ), ruderatmark, frekvens allm. , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Södra Lenåsen (14F 2d , [67646, 14698] ), gårdsplatser, ymnigt , 2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens allm. 2006 (GHa)
Lokänget (14F 3e , [676805, 147065] ), ~refl~ ,ängsmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67673, 14805] ), ~refl~ ,vägren, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ), gräsmatta, tiotals , 2008 (GHa)
"Gissler Anders husen" , gammal stuggu + lada (14F 4c , [67722, 14645] ), ~refl~ ,hävdad linda, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,grässvål i f.d. fäbod, spridd ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ), gårdsplats, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777, 1465] ), vägrenar, gårdsplaner, allmän , 2008 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,grässvål, rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Furudal, vid gamla konsum (14F 6c , [678393, 146403] ), gräsmatta, spridd , 2011 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodvall fortfarande i hävd, enstaka , 2007 (GHa)
Näset, Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14627] ), längs bygata i öppet landskap, ymnigt , 2017 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ), gräsmattor, rikligt , 2015 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [678687, 146603] ), vägslänt, enstaka , 2009 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ), bruksområde, flertal , 2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [678563, 147196] ), gammal gårdsplats, enstaka , 2010 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ), f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67888, 14784] ), vägslänt, enstaka , 2009 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [679007, 145849] ), runt husgrunder, rikligt , 2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), f.d. fäbod, väl spridd , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), bebodd gård, enstaka , 2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, flertal , 2015 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Kroktjärnsberget (vid gamla affären) (15F 0f , [680272, 147727] ), ~refl~ ,gårdsplats, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, rikligt , 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Enåbadet, Slättberg. (artp.), (14E 5h , [6778197, 1438197] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Ö Grunuberg (artp.), (14E 5j , [6776920, 1449420] ), betad fäbodvall, blomning , 2013 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2017 (Claes Möre)
Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786112, 1448513] ), noterad , 2016 (Sten Svantesson)
Helvetesfallet v.jv (14E 9i , [6795, 1443] ), 1987 (JEd)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ), stugtomt, rikligt , 2015 (GHa)
Äskåsen (14F 4b , [67736, 14553] ), ~refl~ ,gräsytor i f.d. fäbod nu sommarstugeområde, enstaka , 2009 (GHa)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ), gräsmattor, väl spridd , 2013 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ), fäbod, flertal , 2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Leskusänget (14F 7a , [67850, 14513] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Torsmo fl! (14F 7b , [6787, 1455] ), se rapportblad om utbredning o frekvens, rikl , 1987 (JEd)
Kväkköl (14F 8a , [679241, 145363] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Rosentorp (15F 1a , [680808, 145280] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Gesunda vid vandrarhemmet (artp.), (14E 0g , [6752838, 1431587] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Ryssa vid bäcken (artp.), (14E 1f , [6756172, 1428817] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.), (14E 1g , [6758592, 1432316] ), grusslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Karl Lärka/Agnmyren (artp.), (14E 1h , [6757736, 1435432] ), noterad , 2017 (Thomas Westin)
Karl Lärka/Agnmyren (artp.), (14E 1h , [6757736, 1435432] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark,herrgården (14E 0e , [675274, 142236] ), tomtmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket ,skogsmuseet, masugnen (14E 0e , [675361, 142238] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ), gårdsplatser, rikligt , 2012 (GHa)
Nusnäs nära skolan (artp.), (14E 2h , [6761410, 1436827] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [676637, 143517] ), ~refl~ ,vägkant, cykelväg ,rondell, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
300 m N om Svader vid väg 45 (artp.), (14E 4h , [6772009, 1435512] ), skogsbacke, 2010 (Hans Rydberg)
Sjurberg, badplatsen (artp.), (14E 5b , [6779454, 1408242] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770235, 1452961] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Vackerbodarna (15E 4b , [68231, 14085] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vägkant, 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

På alla fäbodar, c:a 20 lokaler ( , ), betesmark, rikligt , 1987 (LBr)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tennänget, gammalt grustag (14D 5h , [677521, 138559] ), schaktmark, spridd , 2016 (LBr)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), vägrenar, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vasselbodarna (14D 6h , [678460, 138680] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [679705, 139353] ), gräsmark längs vägen genom byn, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg, vid bystugan (14E 6c , [678283, 141263] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [678626, 140795] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [678849, 141237] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [679453, 140490] ), vägkant, 2009 (DABS)
Älvdalen, ca 900 m SSO om kyrkan (artp.), (14E 8b , [6790121, 1405851] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Älvdalen ca 100 m NO om kyrkan (artp.), (14E 8b , [6791464, 1405237] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Granuberg (artp.), (15D 5g , [6826867, 1384469] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), ängsmark och gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Vassjön (15E 6j , [683152, 144561] ), f.d. kojplats, enstaka , 2012 (GHa)
Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjdens hpl (12E 1h , [66580, 14380] ), 1990 (GEn)
N om Algots (12E 1h , [66590, 14367] ), ödeåker, 1990 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), 1999 (GEn)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ), ~refl~ ,äldre torr linda, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), vägkant, 2015 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [669690, 141884] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [669269, 140794] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 1988 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro station (13E 2c , [671155, 141335] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Skogsbilväg V Svenstjärnen (13E 3b , [6718802, 1408791] ), ~refl~ ,vägkant med trädgårdsavfall, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1989 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Sandbäcksåsen 2 km NNV Ö Bredsjönäs (12D 6j , [66814, 13955] ), vägkant, slåtterlinda, 2015 (MNo)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Granberg (artp.), (13D 2e , [6711532, 1370106] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ), gammal fårhage, 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Atlasruta (13D 6g ), frekvens:allmän ca 20 lokaler , 1985 (PEr)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [673626, 137201] ), ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, enstaka kring husen ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
TRANSTRAND

Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Hans Sundström)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stormorvallen (15C 7h , [683921, 133783] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ), fd ängsmark, ca 10 , 2006 (HLe)
Björntorp (artp.), (15D 7g , [6835753, 1380102] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ), betad ängsmark, sparsam , 1987 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6861081, 1349808] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), fäbodvall och myrodling, spridd , 2002 (LBr)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ), betad ängsmark, sparsam , 1987 (LBr)
IDRE

Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Storbo (16C 2c , [6863, 1314] ), f.d.åkervall, 1988 (JEd & ANi)
Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ), vägkanter, sparsam , 1990 (CAl)
Atlasruta (16C 2h , [68643, 13379] ), ~refl~ant ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), i äldre vallar ,vägkanter, flerst. , 1987 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.), (16D 5a , [6877067, 1352232] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen (16D 5a , [6879, 1352] ), i äldre vallar ,vägkanter, flerst. , 1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora