Thelypteris palustris    Kärrbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Atlasruta (12G 6e , [66842, 15201] ), rikkärr, utplanterad för undervisning , 1989 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66846, 15204] ), rikkärr, utplanterad för undervisning , 1989 (BDr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HUSBY

Valla mosse (12G 8g , [66947, 15301] ), myrkant vid bäck, ett bestånd , 1996 (O.Lövgren)
STORA TUNA

Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484340] ), sjö, ( !! tveksamt , bör kontrolleras ) , 2006 (Therese Carlsson)

Dalarnes Flora