Thermopsis montana    Lupinväppling


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Hällsjön (12F 1c , [6658730, 1463040] ), slänt mot väg, rikligt , 2013 (IPt)
Österdalarna

LEKSAND

Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, rikligt , 2017 (GHa)
SOLLERÖ

Tollagården (artp.), (14E 0g , [6752549, 1432517] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
MORA

Färnäsängarna (14E 3h , [6767030, 1436320] ), upplagsplats ,trekorsväg, 10 ex. , 2010 (SJo)
Björka fäbod (14E 4e , [6774432, 1421314] ), fäbodvall ,förvildad, några tiotal kvadratmeter , 2011 (BOr)
Björka fäbodar (artp.), (14E 4e , [6774500, 1421551] ), förvildad några tiotals kvadratmeter vid fäboden, 2011 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
1,5 km väster om Fredriksberg (12E 4d , [6670587, 1418465] ), vägkant, c:a 4 kvm , 2015 (MNo)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ), ängsmark, 2016 (DABS)
FLODA

Källbäcken (13E 0i , [6703882, 1442788] ), ängsmark, ca 5 m2 stort bestånd , 2013 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709218, 1444442] ), ängsmark, 2020 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709380, 1443960] ), vägkant, under spridning från tomtmark , 2007 (IPt)
Tallriset (13E 1i , [6709489, 1444644] ), vägslänt, 2020 (IPt)
JÄRNA

Kvarnåker (13E 2e , [6714784, 1423915] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
MALUNG

Vattaå vid grinden (12D 6i , [66825, 13941] ), skogsbryn, troligen utkastad ,naturaliserad, 5 m2 , 1996 (OSt)
Barktorp (12D 9h , [6696600, 1386100] ), skogsmark , ca 10 m från vägkant, 1 stort ex med minst 10 blomstänglar , 2004 (IPt)
LIMA

Norrbäcken (artp.), (14D 2d , [6760092, 1367840] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora