Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 5g , [66799, 15349] ), grusbank vid grustag, 1 kvm , 1986 (PDm)
GARPENBERG

Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683446, 1524469] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), öppen mark genom slyrensning, fåtalig , 1986 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66841, 15200] ), rikkärr, sterila ex , 1987 (BDr)
Stenbecks triangel (12G 6e , [66845, 15226] ), kalkfuktäng, 1987 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), i ängsartad skog, 1990 (JEd)
300 m S Fransbo i "Stenbecks triangel" (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng f.d.beteshage, enstaka , 1989 (BDr)
SV Vaktarbo (12G 7e , [6685, 1520] ), ängskant, 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Stora Gransjön (12G 8e , [66915, 15232] ), igenväxande f.d.kulturmark, riklig , 1987 (BDr)
HUSBY

Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15262] ), igenväxande kalkpåv.ängsmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
SILVBERG

Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ), vägkant / ängsmark, 100-tal , 1989 (SJa)
S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14832] ), igenväxande åkermark, 1988 (SNy)
Norshyttan (12F 7g , [66874, 14830] ), vägkant / äng, rikligt inom 10 m2 , 1989 (SJa)
Skenshyttan norr om Dammsjön (12F 8f , [66918, 14775] ), betesmark, ca 25 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ), åsslänt, t.riklig , 1991 (JEd)
TORSÅNG

800 m ONO D i Dalviksberg (13F 1i , [67052, 14925] ), ängsbackesfragment mellan åkerväg o åker, fåtalig , 1996 (SBm)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14975] ), åsslänt mot åker, 1989 (JEd & TLj)
Strand mot sjön (13F 1j , [67072, 14968] ), torr vägslänt, 1989 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Billingsnäs 300 m N sågen (13F 3f , [67186, 14782] ), igenvuxen myrodling med björk,främst i drän.diken, 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723106, 1481548] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Bergsgården (13F 5h , [6727267, 1486422] ), vägslänt, några små ex. , 2013 (IPt)
SUNDBORN

Hobborn (13F 5j , [6725, 1496] ), torrängar, flerst. , 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Nedanför prästgården (13G 7b , [6737240, 1506450] ), frisk gräsmark, täml. rikligt , 2008 (JWk)
"500 m N om kyrkan , nedanför spången till ladugården vid ""Vita villan""" (13G 7b , [6737690, 1506450] ), frisk gräsmark, täml. rikligt , 2008 (JWk)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67409, 15035] ), torräng, 1989 (JEd)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Övre Oppsveten, vid nedre öppna fältet (12F 1g , [66561, 14802] ), 4-5 ex , 1982 (RNo)
Kyrkbyn, vid Hedgatan ganska nära Bärkevägen (12F 2h , [6661, 1486] ), några få ex , 1985 (RNo)
Kyrkudden, norr om minnesstenen (12F 2h , [6661, 1486] ), 1 bestånd på 1 kvm , 1986 (RNo)
Knutsbo, NNV om (12F 2i , [66610, 14929] ), ganska rikligt , 1983 (RNo)
LUDVIKA

Halvars, Tjärnbacken (artp.), (12F 4b , [6671430, 1459760] ), frisk slåtteräng, 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.), (12F 4c , [6674510, 1464090] ), välhävdad ängsmark, 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Norrvik (12F 5c , [6676, 1461] ), gammal ängsmark, enstaka , 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Övre Lövtjärn (artp.), (12E 1h , [6658755, 1438155] ), kalkrik slåtteräng, 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678500, 1459000] ), hävdad ängsmark, 1986 (Janolof Hermansson)
Grangärdes Hästberg (artp.), (12F 7b , [6689700, 1459200] ), frisk hackslog, 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (DF60), (13F 2c , [67138, 14624] ), slänt mot älven, fåtalig , 2001 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67139, 14640] ), ängsmark nära älven, rikligt,lokalen helt föstörd 2003 genom plöjning , 2002 (IPt)
Svedjan mellan älven och hästbetesmark (13F 2c , [6713950, 1462060] ), ängsmark, ymnig , 2003 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714203, 1469544] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m NNO (13F 5b , [6726580, 1459457] ), åkerväg, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14744] ), ~refl~ ,torrt dike i söderläge, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 7f , [67354, 14789] ), gammal ängsmark, ~10 ex. , 1989 (UEr)
Orrholens grustag (13F 7g , [6738590, 1482810] ), inäga, 2011 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ), ängsrest, 1989 (JEd)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ), fårhage, 1993 (TLj)
RÄTTVIK

Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Stora industriområdet, vid Johanssons järn (14F 0c , [67531, 14641] ), vägren, tiotals , 2010 (GHa)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758150, 1460730] ), vägkant, spridd , 2007 (IPt)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), igenväxande fuktängar, frekvens:allmän >10 lok , 1985 (TLj)
Sjöbrovägen (14F 1d , [6757440, 1468090] ), vägslänt, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

400 m V Skedtjärn (14F 2d , [67611, 14686] ), f.d. änge, nu barrskog, rikligt , 2011 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763700, 1468000] ), kanten av grässvål, tiotals , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762030, 1470350] ), ängsmark (rätt torr), enstaka , 2016 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), fuktäng, 2008 (Gunnel Sundberg)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67677, 14707] ), ~refl~ ,tallskog i sluttning mot dödisgrop, flertal , 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), ~refl~ ,ängsmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
ORE

Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), gräsmark intill sandstrand, enstaka , 2014 (GHa)
Dalbyn, Wallins (14F 5d , [6779700, 1465100] ), utkanten av gårdsplats, enstaka , 2015 (GHa)
Furudals järnvägsstation/Tranubäcken (14F 6c , [67839, 14636] ), slänt ner mot bäcken, rikligt , 2009 (GHa)
Furudals bruk, lilla golfbanan (14F 7d , [67860, 14656] ), dike vid gångväg, enstaka , 2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [67856, 14719] ), grässvål i övergiven gårdsplats, ofantliga mängder , 2010 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [67900, 14586] ), bruksväg, tiotals , 2012 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ö Kungshaga, f d slåtteräng (artp.), (14E 5h , [6775908, 1436569] ), 10 , 2017 (Anders Haglund)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6776580, 1436279] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Fuktäng no Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776729, 1436698] ), 2 , 2017 (Anders Haglund)
Ö Slättberg, Orsa (artp.), (14E 5i , [6778394, 1442389] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Hornberga (DF), (14E 7h , [6787, 1435] ), väg o åkerkanter, odl.rösen, frekvens se rapport , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
SOLLERÖ

Myckelby (14E 1g , [6756640, 1434940] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark, 300 m ONO Jugens utlopp (14E 0e , [6752340, 1422030] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 250 m SSV masugnen (14E 0e , [6753210, 1422240] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422580] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 450 m NV Nybruket (14E 0e , [6753940, 1422060] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753980, 1422810] ), åstrand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 350 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754060, 1423060] ), åstrand, 1982 (Göran Thor)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766960, 1436290] ), vägkant, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770830, 1425737] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770902, 1425678] ), slåtteräng, 2011 (Joakim Ekman)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770942, 1426303] ), noterad , 2017 (Andreas Grabs)
Alderängarna NR (artp.), (14E 4f , [6770979, 1425555] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6771440, 1425830] ), örtrik lövskog, riklig , 2011 (LBr)
Ulvsjön vid Härjedalsgränsen (15E 6c , [6834, 1413] ), f.d.ängsmarks som brukats ,nu igenväxande, 1986 (BOr)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, rikligt , 2014 (IPt)
Kyrkan (14E 5f , [6779420, 1428290] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Storrymdammen (DF), (15E 3b , [6816, 1409] ), myr intill Ryman o bäcken från Lövdalens fäb., några ex , 1986 (BOr)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), vid vadstället., 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Åsens by (14D 9i , [6797070, 1393740] ), gräsmark vid kyrkan, 2010 (DABS)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), på stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ), torräng, 1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ), vägkant, 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ), igenväxande fäbodmark, 2015 (JJa)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön N delen (artp.), (15D 5d , [6825142, 1367685] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

JÄRNA

Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ), ~refl~ ,vägkant, några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
MALUNG

Storbygärdet vid väg 45 (13D 6h , [6730930, 1385260] ), gammal åkermark, rikligt , 1998 (AOl)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson)
TRANSTRAND

Gusjön, S om gården, S om campingen (artp.), (14D 4d , [6771101, 1366629] ), gräsmark invid bäck/dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Ersbo (artp.), (15D 0a , [6802600, 1350260] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.), (15D 0a , [6802600, 1350290] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Ersbo (artp.), (15D 0a , [6802620, 1350300] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnabyn , intill Björkhagens vandrarhem (15D 8b , [6844, 1358] ), gräsmark intill gård, t.rikligt , 1992 (DABS)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843820, 1361320] ), 2012 (Bård Řyvind Bredesen)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), vägkant vägkant/skog, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Kryptjärnsvallen (15D 8d , [6844, 1366] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ), torrängar, äldre vallar etc., flerst.o mkt riklig , 1989 (DABS)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846507, 1358172] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Nordomsjön (artp.), (15D 9b , [6846674, 1358404] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ), torra magra f.d.lindor, sparsamt , 1995 (DABS)
Särnaheden mot N (16D 0a , [6850, 1350] ), torrängar, äldre vallar etc., flerst.o mkt riklig , 1989 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Frönbergsvallen (artp.), (16D 3c , [68655, 13609] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ), torr f.d.ängsmark, riklig , 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Storbo n.bron (16C 2c , [68633, 13147] ), torr ängsmark, på 1 fläck! , 1988 (JEd & ANi)
Idrebyn mot Västanå (16C 2h , [6864, 1337] ), vägkant, 1988 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), torr gräsmark vid gård, sparsamt , 1995 (DABS)
Idrebyn, fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), torr ängsmark, fl.o.rikl! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora