Thalictrum flavum    Ängsruta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4i , [66740, 15404] ), sumpmark, rikligt , 1981 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [66741, 15430] ), strandäng vid älven, ett stort bestånd , 1990 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66743, 15401] ), sumpig äng, rikligt , 1985 (PDm)
Björka ,vid Kyrkbybäcken (DFl), (12G 4i , [66747, 15401] ), översvämmad mark, flerst.riklig , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66756, 15375] ), sumpäng, rikligt , 1985 (PDm)
Hedesjön (12G 5h , [66796, 15354] ), fuktig ängsmark, rikligt , 1984 (PDm)
Valla (DFl), (12G 8g , [66942, 15323] ), sumpäng (f.d.betesark), ett par ex. , 1988 (PDm)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, sparsam , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683446, 1524469] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

SV Pjörkhyttan nära Lustån (12G 6b , [66803, 15073] ), fuktig gräsmark, 20-tal , 1990 (HPe)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (DFl), (12G 6c , [66837, 15117] ), strand, vanlig , 1989 (MDv)
Håvran, fågeltornet vid Hällagrundet (12G 6c , [66837, 15122] ), åkant vid parkeringsplats, rikligt , 1987 (BDr)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ), grässlänt intill älven, 30-tal ex , 1988 (HPe)
Utah (DFl), (12G 7a , [66850, 15035] ), fuktigt ställe mln två åkrar, 6-7 m2 , 1988 (HPe)
Stadssjön (artp.), (12G 7c , [6685188, 1511755] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Hedemora Ö Hamre mot älven (12G 7c , [66866, 15127] ), dike efter ägoväg, 100-tal , 1990 (HPe)
HUSBY

Rånkholmen (12G 8d , [66939, 15165] ), strandäng,tidvis översvämmad, vanlig , 1989 (MDv)
Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ), fuktig mark, talrik , 1989 (HPe)
S om Lisselsjön, N om Duvåker (12G 9c , [66961, 15148] ), längs åkerväg, 10 ex , 1990 (MDv)
Flinssjön NV (12G 9d , [6696, 1515] ), strand-starrängar, spr.fl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14888] ), betad strandkantä, >15 ex , 1989 (SJa)
Kalvrumpan (artp.), (13F 0h , [6701260, 1487411] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Anders Bertilsson)
STORA TUNA

Sörbo (12F 9h , [66976, 14863] ), oslåttad gräsmark invid gården, några ex. , 1987 (SSv)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14872] ), 1986 (SNy)
VIKA

SO om Starens,dräneringskanaler från Dammyren (13F 1i , [67057, 14932] ), ängsmark i sluttning mot grävd kanal, 10-tal ex , 1997 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

"Larsbo, ""Herrgårdskullen""" (12F 3h , [6668, 1489] ), lundartad vegetation, ganska rikligt , 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ), efter ån, 1989 (TLj & LBr)
GRANGÄRDE

Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675654, 1441914] ), kalkmarksfuktdråg med gran efter liten bäck, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Burån, strax N om vändplan O om Brunnklacken (artp.), (12E 5i , [6676590, 1443230] ), högörtsstrandäng, 2009 (Janolof Hermansson)
NO om Brunnklacken (12E 5i , [6677110, 1442710] ), våtmark inom skogsbrandsområde, ca 10 ex. , 2009 (IPt)
Loforsen (12E 5j , [66772, 14494] ), i den hårt reglerade fåran, m.a - t.a , 1987 (OPe)
Håjensån (artp.), (12E 8j , [6692183, 1446756] ), högörtsvegetation, 2 m2 , 2013 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2c , [6712217, 1460210] ), igenväxande våt ängsmark, t.riklig , 2012 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ), ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
40 m öster om anslagstavlan i Prosgårdarna, höger om vägen upp till Prosgårdarna (13F 6e , [67342, 14741] ), vildvuxet dike i södersluttning med vildlin, 10 ex , 1996 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
LEKSAND

Limsjön ,vid fågeltornet (13F 7b , [67354, 14570] ), strandkärr, rikl. , 1986 (TLn)
Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735583, 1456856] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
S. Bersäng (13F 8c , [67442, 14608] ), fuktig åkerväg, c:a 5 ex , 1987 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Öjaviken,eft.stigen mot Lillö (14F 0b , [67540, 14557] ), strandsnår, riklig , 1985 (TLj)
Gärdsjöfältet,eft.Österängsån (14F 1d , [67566, 14657] ), ängsveg., enstaka , 1985 (TLj)
Gryssbäcken från Tranumyren,åtm 1 km uppströms (14F 1d , [67591, 14664] ), f.d.ängsmark samt mer naturlig lövkärrsveg, t.riklig , 1985 (TLj)
Gryssbäcken från Tranumyren,åtm 1 km uppströms (14F 1d , [67595, 14662] ), f.d.ängsmark samt mer naturlig lövkärrsveg, t.riklig , 1985 (TLj)
Långänget,SO Gryssberget (14F 2d , [67625, 14656] ), granbevuxna slogar, enstaka , 1985 (TLj)
BODA

Bysjöån, Ö om Gulleråsen (14F 4d , [6772000, 14668000] ), igenväxande ängsmark kring ån, riklig , 1985 (TLj)
Södra Hedsänget, 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ), övergivet änge längs åstrand, enst. , 2000 (GHa)
Hedänget eft.Bysjön (14F 4d , [67749, 14667] ), öppen gammal ängs o betesmark nära ån, t.riklig , 1985 (TLj)
ORE

Andån (14F 5d , [67755, 14670] ), stranden av en å, tiotals , 2012 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466650] ), kant av å i hög gräs- och örtvegetation, spridd , 2007 (LBr)
Andån (14F 5d , [67772, 14665] ), sumpig snårskog längs ån, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
MORA

Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763503, 1435753] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770906, 1425641] ), 2014 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771122, 1425758] ), noterad , 2020 (Johan Wallander)
ÄLVDALEN

Myckeläng (14E 7b , [6789, 1405] ), låglänt älvstrand, ??? om arten se rapportbladet ,möjligen förväxlad med backruta , 1981 (SSv)
Västerdalarna

JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ), tomt, gräsmark, 2009 (DABS)
Stuga vid Inlandsbanan-Gruckån (13E 1c , [67075, 14118] ), f.d.äng, flera , 1989 (HLe & UGn)
MALUNG

Vid älven (13D 6g , [67324, 13844] ), öppen mark nära älven, 30 ex , 1998 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ), fuktig strandmark, 5 ex , 1997 (BGM)
TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802266, 1348443] ), ängsmark vid älv, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hammaren (artp.), (15D 8c , [6843820, 1361320] ), 2012 (Bård Řyvind Bredesen)

Dalarnes Flora