Thalictrum aquilegiifolium    Aklejruta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

LIMA

Horrmundberget (artp.), (14D 3d , [6769307, 1369032] ), skogsmark invid en bäck, 1 plantor/tuvor , 2017 (Mats Nordhag)

Dalarnes Flora