Thalictrum alpinum    Fjällruta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

VÅMHUS

Storrymmdammen (15E 3b , [6816, 1409] ), översilningsmark,intill Ryman,f.d.slåttermark, massvis,även blommande , 1986 (BOr)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), även blommande på översilningsmark på före detta slåttermark, massvis , 1986 (Bengt Oldhammer)
Fjällsocknarna

IDRE

Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ), 2001 (TLj)
Valdalsbygget 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ), kalkpåv.uttorkade fuktsvackor i Nardus-hed, flerst.o rikligt , 1990 (DABS)
Kungsledens korning med Lilla Olån, nära bron (16C 7c , [68890, 13144] ), bäckkant i fjällbjörkskog, >10 ex , 1998 (JPo)
Stora Olån (16C 7d , [6889, 1316] ), örtrika grässänkor längs ån, rikligt , 1990 (DABS)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), rikt källflöde, riklig , 2008 (LBr)
Stora Olån (16C 8d , [6890, 1316] ), örtrika grässänkor längs ån, rikligt , 1990 (DABS)
Grövelsjögården (16C 8d , [68917, 13174] ), gräsmark, tämligen riklig , 1990 (LAr)
Hällsjövålens syddsluttning längs bäcken (16C 8g , ), tillsammans med C.capillaris, mindre allmän , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6893, 1330] ), rikkärr i trädgränsen, riklig , 1987 (JEd)
Hällsjövålens NO-sluttning (16C 8g , [6893, 1331] ), längs bäck i tallregionen, rikligt , 1985 (JEd)
Storån nära Siljanskojan (16C 8g , [6893, 1332] ), längs småbäckar, 1987 (JEd)
Hällsjövålens nordsluttning vid bäck (16C 8g , [68935, 13305] ), sunpmark vid bäck, riklig , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålens N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ), intill källa, enstaka , 1983 (TLj)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ), bäckkanter i granskog, riklig , 1987 (JEd)
Storån NO Hällsjövåla (16C 8g , [6894, 1331] ), strandängar, 1987 (JEd)
Lillfjäten, betesmark (artp.), (16D 5a , [6877067, 1352232] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, sparsamt , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2003 (TLj)
NV stranden av Yttre Fjätsjön (17C 0i , [69038, 13418] ), strandkant, ca 50 ex , 1989 (BCa)

Dalarnes Flora