Telekia speciosa    Strålöga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hönsan (artp.), (12G 6b , [6684997, 1509722] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Österdalarna

GAGNEF

Kyrkbyn, Gagnefsgården (13F 3b , [6719741, 1459720] ), ängsmark, 2014 (IPt)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ), skogsväg blandskog, många ex. över stor yta , 2018 (IPt)
Tällbergsstation 350 m sydväst (artp.), (13F 8b , [6744555, 1457014] ), blomknopp , 2013 (Pär Dahlström)
MORA

Lisselby (artp.), (14E 3g , [6766318, 1431287] ), utslängda växter i kanten till ån, 200-300 m från zornmuseet, 2010 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora