Tellima grandiflora    Anagrambräcka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BJURSÅS

Sågmyra, Gopa (13F 6e , [6733926, 1474890] ), tomt, nära komposthög, 3 ex ( best. Erik Ljungstrand ) , 2006 (Irene Davidsson gm. IPt)

Dalarnes Flora