Taraxacum sekt. Crocea    Fjällmaskrosor


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Käringberg (artp.), (14D 6j , [6784577, 1395292] ), bergsluttning med granskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Östertangens östsluttning (artp.), (15C 3j , [6818417, 1345643] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Bruket, vid ån (artp.), (15D 7b , [6838085, 1357383] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
IDRE

Nipfjällets nordsluttning (16C 5i , [6875770, 1343990] ), fjällhed, i örtrika sänkor, spridd , 2018 (LBr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892294, 1314857] ), 5 , 2020 (Göran Toss)

Dalarnes Flora