Tanacetum parthenium    Mattram


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Norn, Hörngården (12F 5j , [66753, 14990] ), spontant uppkommen efter grävning på gammal torptomt från 1600-talet,fröbank??, 1997 (PLi)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
TORSÅNG

Torsång,int.kyrkomuren (13F 1h , [67051, 14870] ), gräsmark utanför kyrkogården, 1 ex. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Korsgården (13F 3h , [6719835, 1487010] ), vägkant, enst , 2002 (TLj)
Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718016, 1492811] ), skräpmark, 2011 (Crister Albinsson)
Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718016, 1492811] ), skräpmark, 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Hälsinggårdsvägkorsningen efter jvg (13F 3i , [67190, 14931] ), banvall,insådd el spridd från trädgård, några plantor , 1986 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Hovänge (13F 2b , [671340, 145940] ), sandig vägslänt, ca 30 ex , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [671346, 145955] ), slänt, rikligt , 2003 (IPt)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BJURSÅS

Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [673692, 148206] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [674020, 148161] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
Västerdalarna

MALUNG

Återvinningscentralen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 1 ex , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora