Tagetes patula    Sammetsblomster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Österdalarna

GAGNEF

Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), utkast på jord och grushögar, noterad , 2017 ( Owe Rosengren, Åke Berg, Niklas Hjort)

Dalarnes Flora