Syringa vulgaris    Syrén


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kvarstående ,spridd , 1995 (PDm)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, strand, 2019 (IPt)
Horndal (artp.), (12G 7g , [6686421, 1533200] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), ödetomt, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter/ slänter, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Mellan Gränse och Källberga (12G 5a , [66771, 15039] ), gammal tomt, 2 ex , 1989 (HPe)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ), ödetomt, 3 bestånd , 1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ), kvarstående , ödetomt, 2011 (DABS)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Kloster (artp.), (12G 8d , [6694900, 1519788] ), 2014 (Ralf Lundmark)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, rikligt , 2014 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, kvarstående från odling , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ), jordhög, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707162, 1481284] ), förvildad, kvarstående på mycket gammal tomt utan hus, 1999 (Bengt Oldhammer)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
TORSÅNG

Dalviksbergs by (13F 1i , [67051, 14916] ), ~refl~ ,kring gårdarna, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Åsen, N om vägen mot Folkarbyn (13F 1i , [67076, 14939] ), gammal ödetomt, 1998 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 30 ex , 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 10 , 2016 (Jerry Carlsson)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Parkeringen Scandic Hotell (artp.), (13F 4i , [6721648, 1491769] ), 2015 (Lennart Iselius)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ), ängsmark, 2012 (DABS)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), lila, vita och mörkröda blommor, 5 , 2020 (Göran Johansson)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), ängsmark, kvarstående , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), öppna gräsytor, 2 ex kvarstående , 2005 (HWk)
Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670335, 1465398] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

N o Ö om Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ), odl.rest på granbevuxna lindor, 1999 (GEn)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [6713430, 1459470] ), skuggig vägslänt, rikligt , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1463190] ), åkervägkant , trädgårdsavfall ?, t.rikligt , 2006 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ), vägslänt, 2020 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ), ~refl~ ,grusgrop, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ), igenväxande fäbodmiljö, 2000 (JJa)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ), helt igenväxt tomt/kvarstående, 2014 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ), vägkant vid ängsmark, 2016 (JJa)
ORE

Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ), kvarstående vid riven gård, ett stort buskage , 2011 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodtäkt, ett rätt kraftigt buskage (kvarstående) , 2014 (GHa)
ÄLVDALEN

Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672513, 1412620] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lindåsen (artp.), (12E 5d , [6679096, 1418980] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Styggens stuga (artp.), (12E 5f , [6679819, 1427585] ), torpmiljö med gräsmark, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), ängsmark i skog mot sjö, flera små plantor , 2015 (IPt)
JÄRNA

Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713369, 1423823] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)

Dalarnes Flora