Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4i , [66743, 15405] ), vägkant, riklig , 1987 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Atlasruta (DFl-49), (12G 5h , [66761, 15370] ), buskmark, 3 kvm , 1986 (PDm)
Vreten (12G 5j , [66752, 15477] ), vägkant, stort bestånd , 1986 (PDm)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Horndal (12G 7g , [66874, 15341] ), f.d.soptipp, ett större bestånd , 1994 (N.Sahlin)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Lerbäcken v. Krylbo infart till ridhus (12G 3e , [66675, 15211] ), öppen mark mellanväg och åker, allmän , 1987 (CWa)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Åsbo, Ö om norra brofästet (12G 4e , [66700, 15220] ), lövskogsbryn mot öppen mark, m.a , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682882, 1516153] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ), komposthög, 2011 (DABS)
Turbo n. kraftstation (12G 6a , [66814, 15028] ), grässlänt, 10-tal , 1990 (HPe)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hedemora central park (artp.), (12G 6b , [6684070, 1509971] ), uppskattning av tätt bestånd, 10 m² , 2020 (Claes Möre)
Brunnsjön,,Badstigen 6 (12G 6b , [66843, 15092] ), övergiven tomt, flertal , 1988 (MDv)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ), ruderat, några ex , 1988 (MDv)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683598, 1511786] ), gräsbeväxt omr. intill traktorväg, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Parkeringen Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683869, 1511682] ), vägkant, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ), åslänt, några ex , 1988 (MDv)
Gammelgården ,strax V Hönsan (DFl), (12G 7b , [66852, 15095] ), slänt, flertal , 1988 (MDv)
Emaus (12G 7b , [66856, 15091] ), vägkant, enstaka , 1988 (MDv)
Stadssjön, Hedemora (artp.), (12G 7b , [6686423, 1509067] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Stefan Andersson, Tore Holsendahl)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [66866, 15096] ), ruderatmark, några ex , 1989 (MDv)
Stadssjön (artp.), (12G 7c , [6685188, 1511755] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Hamre (12G 7c , [66853, 15110] ), soptipp, riklig , 1989 (MDv)
Hamre ,("Hamreängar") (12G 7c , [66856, 15109] ), åkerdike, några , 1988 (MDv)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Långshyttan ,vid Långens utlopp (13G 0c , [67044, 15137] ), sjöstrand, några , 1988 (MDv)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704650, 1513288] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713994, 1518043] ), vägslänt, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695948, 1505757] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Ingarvshyttan (13F 0j , [6700, 1495] ), åkerkant, 1991 (JEd & TLj)
SÄTER

Stora Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683779, 1496361] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ), igenväxt gammal husgrund, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Knutsbo mot SO (12F 8j , [66920, 14989] ), igenväxande kulturmark utanför tomt, ett snår , 1991 (JEd & LBr)
Vid Ljusterån (12F 8j , [66921, 14967] ), kanten av gångväg i ravinskog, enst. , 1994 (ÖSp)
GUSTAFS

Norr Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702831, 1489549] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, rikligt , 2015 (IPt)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66933, 14829] ), vägkant mot åker, rikl. , 1988 (SJa)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar med omgivning (12F 8g , [66934, 14829] ), kulturmark, 1000-tals ex , 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Skommartjärn (12F 9e , [6695962, 1474262] ), invid sommarstugetomt, 2020 (SNy)
Murbo (12F 9e , [6699462, 1473547] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkanter, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ), åkerkant, 2020 (SNy)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700560, 1473020] ), skogsdunge, 1 litet bestånd , 2009 (IPt)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ), vägkant, 2019 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700008, 1485048] ), trädgårdsland, 2020 (SNy)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Norra Backa (13F 1f , [6706719, 1478515] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Stenbacken, Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707592, 1482401] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Övre Medväga (artp.), (13F 2f , [6712229, 1479532] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6710838, 1481675] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Änget (artp.), (13F 0h , [6704588, 1489770] ), 12 m² , 2020 (Yngve Johansson, Eddine Hodi)
Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), slänt mot älven, 2020 (SNy)
Prästtjärn (13F 1h , [6705407, 1487275] ), stränder vid Gammelgården, 2014 (SNy)
Uvberget gc-väg (13F 1h , [6707224, 1485710] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), igenväxande ängsmark, 2013 (DABS)
Backtäktsbäcken, dalen nära utloppet (13F 1i , [67061, 14920] ), skogskompost, rikligt , 1996 (SBm)
Ornäs, Haganäs (13F 2h , [67103, 14869] ), komposthög, ymniga snår , 1987 (TLj)
VIKA

Dalvik,sydligaste gården (13F 1i , [67066, 14921] ), vägslänt, rikligt , 1998 (SBm)
Sunnanhaga (13F 1i , [67066, 14949] ), vägkant, 30-tal ex , 1998 (SBm)
100 m NO om sydligaste gården i Dalvik,vägskäl (13F 1i , [67068, 14922] ), vägkant, fåtalig , 1998 (SBm)
Vikasundet mot Herrgårdsviken (13F 1i , [67095, 14942] ), vägkant, 10-tal , 1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), i kanten av gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 20 ex , 1997 (JJa & BCa)
Hosjö fl. (13F 3j , [6719, 1497] ), vägkanter o.tomtgränser, 1988 (JEd)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714766, 1486657] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hälsinggården (13F 3i , [6718, 1493] ), spridd -m.a , 1988 (JEd)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.), (13F 3i , [6718838, 1494679] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ), uppschaktad bank intill industriområde, 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14891] ), mkt.rikl. , 1988 (JEd)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), rikligt , 1997 (TLj)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Träbron Myran (artp.), (13F 4i , [6721557, 1492146] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Falun (artp.), (13F 4i , [6722494, 1491378] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727440, 1485800] ), gamla bangården, 2015 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Riset (13F 5j , [6729431, 1499827] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733430, 1498865] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.), (13G 6b , [6732260, 1506420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6737220, 1506450] ), ruderat, förvildad på många ställen fr.a. i samhället , 2008 (JWk)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), ängsmark mot strand, 2017 (IPt & SNy)
Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ), ladugårdsbacke, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), ödetomt, flertal ex , 1989 (HWk)
200 m V Hammarbacken (12F 4d , [66715, 14653] ), mellan jvg o väg, riklig , 1983 (TLj)
GRANGÄRDE

Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ), skogskant, gammal komposthög, ett bestånd,rikligt , 1988 (HWk)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), vägren, mindre allmän , 2004 (AÖg)
By (13F 2b , [67128, 14591] ), ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bjöka (13F 2c , [6713120, 1460520] ), ängsmark, stort bestånd , 2013 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713300, 1462730] ), skogsmark, utfyllnad, 2013 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713390, 1464760] ), slänt mot älven, några ex. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713550, 1462380] ), dike, 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713810, 1463750] ), älvravin, 2 närbelägna lokaler,totalt ca 10 m2 , 2003 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714440, 1468420] ), slänt mellan tomtmark och gammal vall, 2015 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), ängsmark, vägkanter, liknar den äkta vallörten , 2014 (IPt)
Älvnäs (13F 3b , [6719090, 1459440] ), ängsmark, massvis (varierande blomfärg) , 2007 (IPt)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ), skogskant, 2011 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14641] ), skogsvägkant, 1 bestånd , 2004 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
BJURSÅS

Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ), strandkant, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), lövskog, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), gammal linda, inte slagen de senare åren, flera ex ökande , 1997 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ), gammal tipplats, 1998 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ), igenväxande gräsmark, gammal tipplats, talrik , 1999 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6741030, 1482020] ), gammal tipplats, 1996 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735560, 1440910] ), ängsmark, 2008 (DABS)
Almo, Siljansnäs (artp.), (13E 7j , [6738210, 1447940] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björkberget (13E 8j , [67417, 14482] ), dike i kanten av betesmark, ett kraftigt betånd , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739620, 1451147] ), mot damm, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731250, 1448540] ), fäbodvall, stort bestånd , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Ullvi, längs älven o.i åkerkanter (13F 6b , [6733, 1458] ), diken,tomtgränser,tippar, rikl.f. , 1988 (TLj)
Älvpromenaden, Övermo (artp.), (13F 6b , [6734658, 1457352] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), ängsmark/lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, flera skilda bestånd , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, stora mängder i byn , 2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, rikligt , 2016 (GHa)
Stumsnäs, Västra byn (14F 0a , [67516, 14528] ), bymiljö, enstaka , 2017 (GHa)
Vikarbyn (14F 0b , [6754, 1457] ), vägkanter,ödetomter, rikl.fl. , 1987 (TLj)
Enån,Hvilanträdgården (14F 0c , [67518, 14628] ), igenväxt park,sedan länge ohävdad o förvildad, ymnig , 1985 (TLj)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753279, 1461556] ), gräsmark, gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Vikarbyn,Gärdet (14F 1b , [67555, 14566] ), vid gårdsväg, stort bestånd , 1988 (TLj)
Övre Gärdsjö, eft.vägen till Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ), jordhögar i skogen, rikt förvildad , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ), f.d. tipp, rikligt , 2007 (GHa)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14691] ), intill gammal smedja, ~25 m2 , 1986 (TLj)
Östbjörka (14F 2c , [67614, 14637] ), fd dyngstackar och diken, flerstädes i byn , 2017 (GHa)
Östbjörka, Kalktippen (artp.), (14F 2c , [6762427, 1463944] ), jordhög, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ), ruderatmark/kalkslänt, ett stort bestånd , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ovanmyra reningsverk (artp.), (14F 2d , [6763601, 1467873] ), naken jord, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ), jordhögar,dikeskanter,gårdsplanermtippar, stora mängder , 1985 (TLj)
Öster Silverberg (14F 3d , [67669, 14688] ), åkerkant, rikligt , 2007 (GHa)
Silvbergsängarna, Tippen (artp.), (14F 3d , [6768554, 1467670] ), övertäckt f.d. tipp, 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ), ~refl~ ,bad och campingplats, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Ö om Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), skogsbryn,mln lövkog o.ruderatmark med kalkmakadam, enst. , 1998 (GHa)
N stranden av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ), vägkant, enst. , 1998 (GHa)
V delen av Sunnanåkern,gårdsplats (14F 4d , [67717, 14659] ), f.d.dyngstack, tiotals , 1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), trädgårdsavfall, enstaka , 2001 (GHa)
Gulleråsen,Sanden eft.Jällån (14F 4d , [67734, 14662] ), fuktig ängsmark,helt mattbildande, 1-2 ha! , 1985 (TLj)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), vägkanter och gamla dyngstackar. flera ställen, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Kalkugnarna (14F 5c , [67792, 14647] ), gårdsplats, enstaka , 2014 (GHa)
Dalbyn, Dammsveden (14F 5d , [6779070, 1465040] ), gårdsplats, enstaka , 2015 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14708] ), gårdsplats, flertal , 2019 (GHa)
Sunnanhed (14F 6d , [67805, 14687] ), gårdsplats/källarbacke, enstaka , 2015 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ), grässlänt, spridd , 2012 (GHa)
Tenninge (14F 8b , [6790070, 1458490] ), bakom uthus, enstaka , 2013 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
ORSA

Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775588, 1437039] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), grymt ogräs i trädgård och dike, 2013 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6776360, 1437695] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776549, 1437863] ), 10 m² , 2020 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), vägkant mm i kulturlandskap, noterad klarblå blommor. några rejäla bestånd , 2020 (Claes Möre)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437750] ), 5 m² , 2020 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777095, 1438243] ), kulturlandskap, noterad klarblå blommor.flera stora bestånd utmed liten väg strax s lokalen , 2020 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Åberga v.lv. mot N (FÄRJE-73), (14E 6i , [67837, 14438] ), vägkant/dike, rikl! , 1987 (JEd)
Skattungbyn V-ut lv.v. 'Djupgrav' (14E 7j , [67859, 14467] ), vägkantsnår, enst! , 1985 (JEd)
Skattungbyn n.lv. (14E 7j , [67860, 14488] ), på dyngstack, rikl! , 1987 (JEd)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), vid husgavel, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Garsås (14E 1j , [67561, 14469] ), diken, spridd , 2012 (GHa)
Bergkarlås (14E 3h , [6769580, 1436170] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark centralt i lokalen, söder om vägen., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palahöjden (12E 1h , [66589, 14375] ), invid uthus, 1987 (PHe)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.), (12E 3e , [6669360, 1421260] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
FLODA

Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, blommor som äkta vallört , 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ), badplats o nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
JÄRNA

Äbbtjärmberget O (artp.), (13E 4a , [6720944, 1404789] ), trädgårdstipp., 2 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Ovanheden (13E 1a , [67089, 14013] ), vid gammalt hus, 1997 (IJo)
MALUNG

Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Malung (13D 6h , [6731360, 1385490] ), älvstranden, 1 , 2011 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, rikligt , 2011 (MNo)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, rikligt , 2012 (MNo)
LIMA

Västra Ofors (14D 0d , [6751300, 1369400] ), intill en bäck , fet matjord, 6 st , 1993 (KPe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern Ö (artp.), (15C 3j , [6819140, 1346037] ), fäbodmiljö nära byggnad och bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ), odlingsmark och gårdaplan, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora