Symphytum tuberosum    Gul vallört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Korsgården (13F 3h , [67199, 14867] ), vägkant mot ängsmark, ca 1,5 m2 , 2004 (IPt)
Österdalarna

LEKSAND

Brossfors (13F 8d , [6741600, 1468000] ), slänt , trädgådsflykting, rikligt , 2005 (PDa)

Dalarnes Flora