Symphytum officinale    Äkta vallört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Mellan Kyrkogården o gamla Dalsbyn (12F 8j , [66926, 14972] ), ravin / vägkant, >25 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Sellnäs (artp.), (12F 9f , [6699581, 1476613] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Ornäs, Vassbovägen 19 (artp.), (13F 2h , [6710826, 1485364] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Lars-Erik Paulsson)
TORSÅNG

150 m N om Backtäktsbäckens utlopp (13F 1i , [67059, 14916] ), vägslänt, 1 ex (stort) , 1998 (SBm)
VIKA

Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ), gammal avfallsplats, 5 ex , 1998 (SBm)
Dalviks by,sydligaste gårdarna (13F 1i , [67065, 14921] ), vägkant,åkerren,tomtgräns, 100-tals , 1999 (SBm)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ), skräphög, 2014 (MNo)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673713, 1441541] ), 1989 (Henrik Weibull)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713760, 1463100] ), vägdike mot uthus, 1 stor planta , 2013 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714440, 1463190] ), vid reningsverk, 2 stora bestånd , 2001 (IPt)
ORSA

Hansjö (artp.), (14E 6h , [6781747, 1436664] ), insådd och spridd, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

N Vika, Perushål, Bossåns mynning (14E 2f , [6760136, 1428336] ), intill stranden, (C G Färjes gamla lokal ??) , 2012 (BOr)
Västerdalarna

MALUNG

Norra stranden nedströms kärleksudden (13D 4h , [6724180, 1389640] ), stenig strand, 1 stort ex , 2019 (MNo)

Dalarnes Flora