Symphytum asperum    Fodervallört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), vägslänt vid gård, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)

Dalarnes Flora