Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ), blockrik lövskogsdunge, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ), vägren, kvarstående , 1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [66829, 15382] ), vid ån, kvarstående , 1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ), f.d.bangård, kvarstående , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark,slänt med slagginslag mot ån, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Åsgatan 156 (artp.), (12G 6c , [6683220, 1510836] ), 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685241, 1511161] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), vägkant, 2018 (SJa & JMa)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6693615, 1499239] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
STORA TUNA

Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Falun, Strömsbacka 1, 275 m SV (artp.), (13F 4j , [6720914, 1498018] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen (artp.), (13F 4h , [6720313, 1489111] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
SUNDBORN

Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725960, 1520300] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Nedanför kyrkan (13G 7b , [6737220, 1506450] ), ruderat, förvildad på några ställen , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttruin, på två ställen , 2001 (BFo)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

GAGNEF

Myrheden 400 m V (13F 2c , [6713134, 1462528] ), skogsmark, gammalt utkast, 1 stor buske , 2015 (IPt)
SV om Kyrkan (13F 3b , [6719197, 1458954] ), dunge vid upplagsplats för kyrkan, 1 stor buske , 2018 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6726973, 1467103] ), vägslänt, 2020 (IPt)
LEKSAND

Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737261, 1455462] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
ORSA

Tures äng (artp.), (14E 5h , [6776770, 1436893] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786335, 1444346] ), ett buskage om några meter , 2020 (Bengt Oldhammer)
MORA

Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766190, 1436510] ), utkast, 2011 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13876] ), ruderatmark, 2016 (MNo)

Dalarnes Flora