Sutera cordata    Snöflinga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

MALUNG

Återvinningscentralen (13D 6h , [67323, 13875] ), torr sandig del av en vändplan, 1 ex , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora